Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

KALENDARIUM WRZESIEŃ ZCRP

 07.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


10.09.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 16:00 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Co zrobić aby komunikacja była skuteczna? W jaki sposób analizować zachowanie swoje i innych?
Podczas warsztatów uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich tajników komunikacji werbalnej i niewerbalnej; nauczy się, co dzieje się z ludźmi
w trakcie wymiany informacji; pozna i usprawni techniki komunikowania się z ludzi
o różnych osobowościach; dowie się jak radzić sobie z negatywnymi emocjami swoimi i innych.


14.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

10:00 – 13:00 BIZNESPLAN - KROK PO KROKU
Czym jest biznesplan? Kiedy robimy biznesplan? Analiza SWOT, co powinien zawierać biznesplan? Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z pisaniem poprawnego planu biznesowego.


14.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 14:00 KONSULTACJE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Z ZAKRESU:
- dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Unii Europejskiej,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- poradnictwa zawodowego dla pracodawców i ich pracowników.


14.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.


17.09.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 15:00 SPLIT PAYMENT – MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
Kogo dotyczy nowa forma płatności?
Podczas szkolenia uczestnik uzyska podstawowe informacje oraz pozna zasady działania mechanizmu podzielonej płatności, tzw. SPLIT PAYMENT.


18.09.2018 wtorek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 15:00 ULGI NA START DLA OTWIERAJĄCYCH WŁASNY BIZNES - KONSTYTUCJA BIZNESU
Konstytucja Biznesu: nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
w momencie rozpoczęcia działalności na własny rachunek.
Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulg? Jakie będą korzyści i skutki korzystania z zasad preferencyjnych? Jak wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

21.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.

21.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 16:00 ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
Zarządzanie czasem? Czy to możliwe?
Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności prawidłowego określania celów
i skutecznego planowania, zdobędzie wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące zwiększenia efektywności i wydajności pracy, pozyska umiejętności radzenia sobie
ze złymi nawykami i złodziejami czasu oraz pozna narzędzia usprawniające zarządzanie czasem.


24.09.2018 poniedziałek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 14:00 UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY ZWIĄZANE Z ZALEGŁOŚCIAMI PŁATNICZYMI. ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE I REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI
Na szkoleniu omówione zostaną regulacje dotyczące odsetek i innych konsekwencji niewykonania zobowiązań wobec przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.


25.09.2018 wtorek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

12:00 – 14:00 KONSULTACJE NT. WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W ZABRZU
Konsultanci będą udzielać bezpłatnych porad w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.


25.09.2018 wtorek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 13:00 ZŁAP KLIENTA W SIECI
Uczestnik szkolenia pozna nowe media, zdobędzie umiejętność jak wykorzystać
je w komunikacji, jak zadbać o swój wizerunek w Internecie oraz jak dotrzeć
do szerokiej grupy odbiorców.
Planowanie strategii w SM, dobór najbardziej odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji w SM, tworzenie angażujących treści, zarządzanie kampaniami reklamowymi, zarządzanie komunikacją kryzysową.


27.09.2018 czwartek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 13:00 JAK OSIĄGNĄĆ SWÓJ OSOBISTY WORK-LIFE BALANCE?
Uczestnik szkolenia odpowie sobie na pytanie czy możliwe jest osiągnięcie balansu
w życiu, sprawdzi jak może wyglądać jego osobista „równowaga” pomiędzy życiem prywatnym a pracą, zgłębi tajniki automotywacji.


28.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

10:00– 13:00 ABC PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę jak krok po kroku należy przygotować
się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jakie niezbędne dokumenty należy złożyć, jakie są możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz wiele innych niezbędnych informacji.


28.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

13:00 – 14:00 KONSULTACJE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Z ZAKRESU:
- dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Unii Europejskiej,
- rekrutacji i selekcji pracowników,
- poradnictwa zawodowego dla pracodawców i ich pracowników.


28.09.2018 piątek ZCRP ul. Powstańców Śl. 3

11:00 – 15:00 KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji
m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej.

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Poniedziałek 14:00 – 17:00; Piątek 7:30 – 10:30


NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ ZCRP OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!!!

ZADZWOŃ: (32) 273-97-70, NAPISZ: ZCRP@UM.ZABRZE.PL

Odbierz swoją Kartę Młodego Przedsiębiorcy!
Adresatem programu są osoby fizyczne do 35 roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Program oferuje młodym przedsiębiorcom zniżki i udogodnienia proponowane przez lokalne firmy i instytucje.
Aby otrzymać kartę uczestnika programu wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości lub na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce „Dla biznesu”.

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
KALENDARIUM_wrzesien_2018 .docx 286 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: