Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

VI Międzynarodowa Konferencja pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Rozmiar tekstu: A A A

VI Międzynarodowa Konferencja Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi” odbyła się w dniach 24-25.11.2016 r.
Hasłem tegorocznej Konferencji były HR Innowacje.

Konferencja została objęta patronatem honorowym:
• Marszałka Województwa Śląskiego,
• Wojewody Śląskiego,
• Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
• Organizacji coachingowej - International Coach Federation Polska (ICF Polska).

Wojewoda cytując prof. Bogusza Mikułę, iż „lata 80 zaczyna się nazywać początkiem ery zasobów ludzkich, od kiedy szczególną wagę przypisuje się wiedzy i umiejętnościom ludzi, jako podstawie elastyczności organizacji, samoorganizacji i kreatywności prowadzącej do innowacji”, podkreślił jak cennym filarem każdego miejsca pracy są pracownicy. Jednocześnie życząc owocnych obrad podkreślił, iż zarządzanie zasobami ludzkimi jest niezwykle trudną sztuką, wymagającą nie tylko silnego charakteru i odwagi w podejmowaniu decyzji, ale także poczucie odpowiedzialności oraz doskonałych umiejętności organizacyjnych.

Udział w Konferencji wzięło 142 uczestników, będących przedstawicielami różnych branż i dziedzin życia, w tym również goście z Włoch i Ukrainy.

Małgorzata Mańka-Szulik - prezydent Miasta Zabrze powitała - przybyłych gości oraz życzyła owocnej wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wszystkim uczestnikom.

W ramach rozwiązań zabrzańskich dr Ewa Weber – sekretarz Miasta Zabrze przedstawiła koncepcję oceniania, motywowania w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnicy Konferencji mieli okazję wzięcia udziału w sesji networkingowej przygotowanej i poprowadzonej przez zespół Training Partners, której tematem było tworzenie kultury współodpowiedzialności i zaangażowania.

W pierwszym dniu konferencji goście wysłuchali następujących prelekcji:
• Kingi Migdał – dyrektora wykonawczego ds. zasobów ludzkich Tauron Polska Energia S.A. dot. efektywnego uczenia się pracowników jako drogi do rozwoju firmy,
• Mirosława Proppé- partnera, szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na temat kompetencji analitycznych samorządowców, jako kluczowego talentu do długoterminowego rozwoju,
• dr. hab. Aleksandry Kuzior, prof. nzw. Politechniki Śląskiej, która przedstawiła temat wartości etycznych jako podstawy innowacyjnego zzl w nowoczesnej organizacji.

Uczestnicy zapoznali się również z pierwszą interaktywną platformą szkoleniową w Polsce dla pracowników JST Akademia „Wspólnoty”, zaprezentowanej przez Krzysztofa Kawaliło, dyrektora generalnego MUNICIPIUM S.A.
Dodatkowo Marcin Smala – dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - przedstawił analizę wyników ankiet dla sekretarzy z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

Pierwszy dzień obrad swoją prelekcją zamknął Przemysław Pogłódek- prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, wprowadzając uczestników w temat planowanych zmiany z prawie pracy.

Drugi dzień konferencji podzielony został na trzy panele, które w tym roku miały charakter warsztatowy.
Do poprowadzenia warsztatów zaproszeni zostali specjaliści z zakresu:
• zarządzania zasobami ludzkimi w administracji (HR w administracji):
- Grzegorz Frugalski - sekretarz Miasta Sosnowiec oraz Joanna Jaciuk - naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych, którzy zaprezentowali model wartościowania stanowisk,
- Mariusz Szczubiał - zastępca skarbnika Miasta Toruń oraz Wojciech Białkowski - prezes zarządu Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o. przedstawili sposób na analizowanie zasobów kadrowych w celu stworzenia CUW,
- Barbara Mrozowska - Nieradko – sekretarz Miasta Łódź oraz Beata Łuszczyńska - dyrektor biura ds. zarządzania kadrami zaprezentowały model kompetencyjny Urzędu Miasta Łodzi,
• współczesnych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Trendy HR):
- Natalia Brzoza - psycholog, trener, konsultant Competens Pracownia Szkoleń i Rozwoju wprowadziła uczestników w temat kultury organizacyjnej,
- Marzena Jankowska- trener, coach, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej- zaprezentowała metody wykorzystywania reakcji stresowych do budowania osobistej efektywności w pracy,
- Ettore Turra - członek zarządu jednej z największych włoskich organizacji dostarczających usługi w ochronie zdrowia przedstawił koncepcję rozwijania systemu zzl na bazie kompetencji, w organizacji dostarczającej usługi ochrony zdrowia,
• wykorzystania nowoczesnych technologii do zzl (IT w HR):
- Romuald Gacka - koordynator Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitarnych przy UŚ oraz Pan Marcin Korzeb- Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Smart In Sp. zo.o. zaprezentowali koncepcję Smart-Urzędnik,
- Wojciech Mularski - menadżer ds. klientów kluczowych BPSC S.A. zaprezentował narzędzia informatyczne optymalizujące pracę w obszarze HR w jednostkach samorządowych oraz obsługujących je CUW,
- Grzegorz Filipowicz - ekspert ZZL. Business Partner w Asseco Data Systems S.A. przedstawił koncepcję Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3.0.

Dziękujemy za czynny udział, wymianę cennych doświadczeń.
Zapraszamy na VII edycję już w przyszłym roku.


 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: