Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Austria

Informację o Austrii -> https://wien.trade.gov.pl/pl/austria

Republika Austrii jest państwem położonym w Europie Środkowej. Austria jest federacją dziewięciu krajów związkowych o populacji liczącej ponad 8.3 mln. Od stycznia 1995 r. jest członkiem Unii Europejskiej. Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych partnerów handlowych Austrii należą: Niemcy, Włochy, USA, Szwajcaria i Francja. Całokształt wymiany handlowej między Polską a Austrią kształtowany jest zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi, który wszedł w życie w dniu 1.05.2004 roku. Poza tym, szereg kwestii związanych ze współpracą gospodarczą regulują bilateralne umowy międzyrządowe, uzupełniające postanowienia Traktatu Europejskiego.

Dla całokształtu współpracy gospodarczej i wymiany handlowej między Polską a krajami Unii Europejskiej, w tym z Republiką Austrii, podstawowe znaczenie posiada Traktat Akcesyjny ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi, który wszedł w życie w dniu 1.05.2004 roku. W latach 2009 – 2012 wartość obrotów towarowych pomiędzy Polską i Austrią wzrosła o 50%. W strukturze towarowej polskiego eksportu za 2012 r. dominują wyroby przemysłowe (25,3% - maszyny, urządzenia mechaniczne i pojazdy; 21,2% - towary przetworzone), artykuły rolno-spożywcze i używki (18,7 %) oraz produkty mineralne (10,3 %). W ostatnich latach polski eksport do Austrii rósł dynamicznie i w 2012 roku wyniósł 2,55 mld euro. Rósł także import, którego wartość stanowiła 3,44 mld euro. W wymianie handlowej osiągnęliśmy poziom niemal 6 miliardów euro wzajemnych obrotów. (Dane szacunkowe wg „Statistik Austria”). Polskie szacunkowe dane statystyczne za 2012 r. różnią się znacząco i wykazują dodatnie saldo handlu zagranicznego z Austrią.

Do znaczących pozycji towarowych w polskim imporcie z Austrii można zaliczyć zwłaszcza maszyny i urządzenia (pojazdy, maszyny i urządzenia elektryczne, maszyny specjalistyczne), wyroby przetworzone (z żelaza i stali, papier i karton, wyroby z korka, drewna i kauczuku), produkty chemiczne i inne (wyroby medyczne i farmaceutyczne, tworzywa sztuczne, farby, barwniki, chemikalia organiczne i nieorganiczne), inne przetworzone wyroby gotowe (meble, odzież, przyrządy pomiarowe, obuwie). Znaczące zmiany zaszły w imporcie następujących grup: żywność (w tym najważniejsza grupa produktów w ujęciu wartościowym to zboża i ich przetwory, mięso i wyroby z mięsa, warzywa i owoce) surowce (rudy metali i złom, drewno i korek), paliwa (ropa i produkty ropopochodne). W polsko – austriackiej wymianie handlowej decyzje dotyczące ew. zakupów i współpracy w wielu wypadkach podejmowane są na bieżąco, zaś aktualna sytuacja ekonomiczna w Austrii, nie powinna stanowić hamulca dla polskich producentów i zostać odczytana jako sygnał do akwizycji i promocji na tym, bardzo trudnym, ale relatywnie bliskim dla polskich producentów rynku.
Szczegóły polsko-irlandzkiej współpracy gospodarczej znajdują się w załączniku poniżej

Szczegóły polsko-austriackiej współpracy gospodarczej znajdują się w załączniku poniżej

Informację dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej w Austrii

Informację na temat zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii można znaleźć na www.wien.trade.gov.pl / Zakładka Przewodnik po rynku/ Działalność gospodarcza w Austrii oraz „Przewodnik z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Austrii” wydany w ramach COI.
W sprawach podatkowych, z uwagi na obowiązującą Umowę między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, zaleca się nawiązanie kontaktu z Krajową Informacją Podatkową. Link do strony: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/komunikaty

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
at_informacja_o_rynku .pdf 331 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: