Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Belgia

Podstawowe informacje o Belgii -> https://brussels.trade.gov.pl/pl/belgium/article/detail,320,Podstawowe_Informacje_o_Krolestwie_Belgii.html

Sytuacja gospodarcza Belgii

Królestwo Belgii jest państwem federalnym, w którym funkcjonują trzy regiony (Flandria, Walonia, Bruksela - Stolica) oraz trzy Wspólnoty językowe (Francuska, Niderlandzka i Niemiecka). Wspólnoty posiadają daleko posunięte uprawnienia w zakresie kultury oraz spraw społecznych, zaś regiony dysponują kompetencjami w wielu dziedzinach, między innymi w zakresie gospodarki, polityki gospodarczej i promocji eksportu.

Belgia należy do grona najwyżej rozwiniętych gospodarek świata.

Udział usług w tworzeniu dochodu narodowego sięga 70%.
Belgijski sektor usług charakteryzuje się rozbudowanym systemem infrastruktury logistyczno-transportowej (lądowej, kolejowej, portowej-dalekomorskiej i wodno-lądowej) oraz pozycją Antwerpii - jako ważnego światowego centrum obróbki, handlu międzynarodowego i dystrybucji kamieni szlachetnych (diamentów), m.in. za pośrednictwem giełdy diamentowej. Diamenty przeznaczone są zarówno do produkcji biżuterii, jak i do wielu zastosowań przemysłowych

Najważniejszymi gałęziami przemysłu belgijskiego są: chemia, przemysł metalurgiczny, elektro-maszynowy (w tym produkcja samochodów) oraz branże spożywcza i tekstylna.

Wymiana handlowa z zagranicą

Belgia jest krajem o gospodarce szeroko otwartej na współpracę gospodarczą i wymianę handlową z zagranicą. W związku z tym kraj ten jest w dużym stopniu uzależniony od dynamiki handlu światowego oraz od sytuacji na światowych rynkach, między innymi na rynku surowców energetycznych.

Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu, rozbudowanej infrastrukturze logistycznej i transportowej (kolejowej i drogowej) oraz portowej (porty w Antwerpii oraz Zeebrugge), funkcjonowaniu na terenie kraju szerokiej sieci centrów dystrybucyjnych międzynarodowych koncernów, Belgia utrzymuje pozycję jednego z najważniejszych światowych punktów przepływu handlu międzynarodowego. Port w Antwerpii zajmuje pod względem wielkości przeładunków 2. miejsce w Europie (po Rotterdamie) oraz 4. miejsce w świecie.

Belgia jest krajem otwartym dla inwestorów zagranicznych.

Atrakcyjność rynku belgijskiego dla zagranicznych inwestorów przejawia się między innymi w:

- centralnej lokalizacji w Europie,

- stabilności politycznej i gospodarczej,

- istnieniu rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej,

- wysokim poziomie centrów przemysłowych,

- ułatwieniach podatkowych i finansowych,

- obecności instytucji europejskich i międzynarodowych,

- wykwalifikowanej, wielojęzycznej i efektywnej sile roboczej,

- wysokim poziomie i wygodzie życia.

Z myślą o zagranicznych inwestorach w Belgii stworzony został system atrakcyjnych zachęt finansowych i podatkowych, dzięki czemu Belgia przyciągnęła kilkaset zagranicznych i międzynarodowych koncernów, które utworzyły w tym kraju swe centra koordynacyjne, dystrybucyjne i usługowe oraz zakłady produkcyjne.

Polska-Belgia -relacje gospodarcze.

Zgodnie z polskimi danymi statystycznymi saldo polsko-belgijskich obrotów towarowych w 2013 r. osiągnęły wartość 6.935,67 mln EUR i zamknęły się ujemnym dla Polski saldem handlowym w wysokości 199,98 mln EUR (wobec 440,02 mln EUR w 2012 r.). Podkreślić należy korzystną zmianę w saldzie handlowym Polski w porównaniu do lat poprzednich. Dynamika obrotów wykazała wzrost eksportu o 12,4% (w 2011 r. spadek o 7,9%), oraz wzrost importu o 3,8% (w 2012 r. odnotowano nieznaczny wzrost o 0,1%).

 Głównymi grupami towarowymi w eksporcie do Belgii w 2013 r. były:

- urządzenia mechaniczne i elektryczne 17,96%

- pojazdy mechaniczne 16,92%

- tworzywa sztuczne 11,69%

- wyroby metalurgiczne 9,97%

- wyroby różne 8,01%

 Głównymi grupami towarowymi w imporcie z Belgii w 2013 r. były:

- tworzywa sztuczne 17,58%

- produkty przemysłu chemicznego 16,96%

- wyroby metalurgiczne 14,68%

- pojazdy mechaniczne 13,76%

- urządzenia mechaniczne i elektryczne 10,59%

Obszerne informacje dotyczące wzajemnych relacji gospodarczych ->  https://brussels.trade.gov.pl/pl/belgium/article/detail,595,Polska-Belgia_-_Relacje_Gospodarcze.html

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli (WPHI RP) zajmuje się m.in.:

- reprezentowaniem interesów polskich kół gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich firm w Belgii
- promocją polskiego eksportu
- promocją polsko-belgijskiej wymiany handlowej
 

W bieżącym roku WPHI RP zaprasza do wzięcia w następujących imprezach targowych :

17 edycja Targów Drzewno-Meblarskich Bois & Habitat, Namur

GR Business Days w Luksemburgu - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli organizuje stoisko polskie dla firm z sektora ICT/IT.

Celem udziału WPHI w wydarzeniu jest promocja innowacyjności polskiego sektora ICT/IT oraz poszukiwanie kontaktów biznesowych. Dla firm biorących udział w polskiej delegacji zorganizowane zostaną wspólnie z PARP spotkania b2b

Zapraszamy do kontaktów biznesowaych z Belgią!

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: