Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Finlandia

Podstawowe informacje o Finlandii -> https://helsinki.trade.gov.pl/pl/finland/article/detail,232,Podstawowe_informacje_o_Finlandii.html

Wymiana handlowa
W 2013 r. nasz eksport do Finlandii wyniósł 1 318,6 mln EUR, co oznaczało wzrost o 11,2 % w stosunku do roku 2012, natomiast import z Finlandii spadł o 3,2 % i osiągnął kwotę 1 366,4 mln EUR. Ujemne saldo wymiany handlowej zmniejszyło się o 177,8 mln EUR w porównaniu z rokiem 2012.
W eksporcie do Finlandii dominowały, według klasyfikacji SITC, maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (głównie aparatura i urządzenia elektryczne i ogólny sprzęt przemysłowy), towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca (głównie produkty metalowe oraz produkty z minerałów niemetalicznych oraz surowce niejadalne z wyjątkiem paliw (w tym rudy metali i złom oraz skóry surowe).
W imporcie z Finlandii przeważały towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca (przede wszystkim papier i tektura oraz żelazo i stal), maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (głównie sprzęt specjalistyczny dla przemysłu, sprzęt telekomunikacyjny) oraz chemikalia (chemikalia organiczne, tworzywa sztuczne).
Udział importu z Polski stanowił 2,26 % fińskiego importu ogółem, natomiast fiński eksport do Polski wyniósł 2,44 % całości eksportu Finlandii.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: