Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Niemcy


Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy naszego kraju w ostatnich latach mocno wpłynął na postrzeganie polskiej gospodarki przez naszych zachodnich sąsiadów.

Od ponad 20 lat RFN pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski. Udział
Niemiec w polskim eksporcie ogółem sięga 25% a w imporcie 21%. W 2012 r. obroty
wyniosły 68,9 mld EUR (-1,2%), w tym 36,1 mld EUR polskiego eksportu (+1,1%) i 32,8
mld importu (-3,5%). Wymiana zamknęła się dla Polski dodatnim saldem w wysokości
3,2 mld EUR. Widoczne w 2012r. osłabienie dynamiki dwustronnego handlu związane
było ze słabnącym popytem w Niemczech i zmniejszeniem aktywności inwestycyjnej
w Polsce. Wyniki w 2013 roku wskazują na dalszy wzrost polskiego eksportu, przy
trwającym nadal spadku importu.

Wg danych
niemieckich i 4-cyfrowego kodu SITC najważniejsze grupy towarowe w polskim
eksporcie do RFN stanowiły w 2012 r. wyroby mechaniczne i elektryczne (33,7%), w
tym pojazdy i części (15,0%), inne wyroby przemysłowe (20,6%), inne wyroby gotowe
(13,4%), w tym meble (6,8%), chemikalia 7,0% i towary rolno-spożywcze (7,9%).
Do największych wartościowo pozycji w polskim eksporcie do Niemiec w 2012 r.
należały pojazdy mechaniczne i części do samochodów (5,0 mld EUR), artykuły rolnospożywcze
(2,7 mld EUR) oraz wyroby z metalu (2,4 mld EUR).
W polskim imporcie z RFN w 2012 r. najważniejsze grupy towarowe to: urządzenia
mechaniczne i elektryczne (34,6%), inne wyroby przemysłowe (20,2%), w tym
pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria do pojazdów (10,5%), wyroby
przemysłu chemicznego (15,9%) i inne wyroby gotowe (10,0%).

Gospodarka niemiecka pozostaje motorem wzrostu dla całej UE. Polska eksportuje
do Niemiec ok. 6000 pozycji towarowych. Rynek niemiecki akceptuje towary o
zróżnicowanej jakości, na potrzeby wewnętrzne i dla reeksportu, dla przetwórstwa i
kooperacji przemysłowej oraz bezpośrednio dla konsumentów, towary markowe i „no
name”, na różnych poziomach cenowych. We wszystkich tych kategoriach jesteśmy
jednymi z liczących się dostawców.

RYNEK NIEMIECKI - Poradnik dla przedsiębiorców - w załączniku poniżej

Bieżące informacje o możliwościach eksportowych  -> http://www.exporter.gov.pl/

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Poradnik dla przedsiębiorców .pdf 372 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: