Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Norwegia

Uznawana za jedną z najbogatszych gospodarek świata - pod względem dochodu na mieszkańca - Norwegia w dużej mierze swój sukces ekonomiczny zawdzięcza bogactwom naturalnym. Poziom aktywności gospodarczej Norwegii już od kilkudziesięciu lat powiązany jest ściśle z kondycją sektora ropy i gazu.

Wiadomości o Norwegii -> https://oslo.trade.gov.pl/pl/norway

Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Norwegią, wyrażona wartością wymiany towarowej, z roku na rok ulega poprawie. Od 2004 r., tj. od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polsko-norweskie obroty handlowe wzrosły blisko trzykrotnie z poziomu 2,1 mld EUR do nieco ponad 6 mld EUR w roku 2013. W tym samym czasie polski eksport do Norwegii zwiększył się z 1,1 mld EUR do 3,1 mld EUR, podczas gdy import z 1 mld EUR do 2,9 mld EUR.

Norwegia jako docelowy rynek dla polskich produktów w 2013 r. zajęła 15 miejsce pod względem eksportu z Polski (w 2012 r. było to miejsce 17) oraz 14 pod względem importu do Polski (w 2012 - 18 miejsce).

Wśród głównych towarów eksportowych w 2013 r. najwyższą wartość zajęły jednostki pływające do przewozu osób lub towarów (28,4% udział w eksporcie ogółem), holowniki i pchacze (8,5%) oraz konstrukcje stalowe (7,7%). Również i po stronie importu na pierwszej pozycji znalazły się w 2013 r. jednostki pływające do przewozu osób lub towarów (20,5% udział w imporcie ogółem). Wynika to z faktu, że polskie podmioty importują pewne towary w ramach usługi przetworzenia – dotyczy to głównie konstrukcji stalowych, statków i innych konstrukcji pływających. Po zrealizowaniu usługi towar jest ponownie wysyłany do zamawiającego, generując tym samym przepływ zarówno po stronie eksportu jak i importu. Drugą co do wielkości grupą importowanych do Polski w 2013 r. towarów z Norwegii były ryby (17,7%), a trzecią oleje ropy naftowej (17,7%).

 

Oferty współpracy z Norwegii

 -> https://oslo.trade.gov.pl/pl/OfertyzNorwegii
 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: