Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Rumunia

Podstawowe wiadomości o Rumunii -> https://bukareszt.trade.gov.pl/pl/romania/article/detail,296,Informacje_podstawowe.html

Polsko – rumuńska wymiana handlowa po 9 miesiącach 2014 roku

Wg. polskich danych statystycznych polsko-rumuńska wymiana handlowa w okresie od stycznia do września 2014 r. wyniosła 2778,9 mln EUR, co stanowiło wzrost o 9,6% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
We wspomnianym okresie polski eksport na rynek rumuński wyniósł 1841,7 mln EUR ( wzrost o 8 %), a polski import osiągnął wartość 937,3 mln EUR ( wzrost o 12,8 %).
W pierwszych 9 miesiącach 2014 r. w wymianie handlowej z Rumunią, Polska zanotowała dodatnie saldo w wysokości 904,4 mln EUR.
Wg. poszczególnych sekcji CN w polskim eksporcie do Rumunii dominowały urządzenia mechaniczne, wyroby z metali nieszlachetnych, pojazdy oraz tworzywa sztuczne i wyrobyz tych tworzyw oraz kauczuk.
Z kolei w imporcie dominowały urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby z metali nieszlachetnych, pojazdy, materiały i wyroby włókiennicze oraz tworzywa sztuczne i wyroby z nich.
W obrotach towarowych Polski z Rumunią największy udział w okresie I - IX 2014 r. w eksporcie miały następujące grupy towarowe:
1. Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – 349,4 mln EUR
2. Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 198,1 mln EUR
3. Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające – 175,1 mln EUR
4. Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby – 172,4 mln EUR
5. Gotowe art. spożywcze; napoje bezalkohol., alkohol i ocet; tytoń – 167,9 mln EUR
W obrotach towarowych Polski z Rumunią największy udział w imporcie miały następujące grupy towarowe:
1. Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – 225 mln EUR
2. Pojazdy, samoloty, statki – 144,7 mln EUR
3. Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 130,9 mln EUR
4. Materialy i wyroby włókiennicze – 99,2 mln EUR
5. Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku – 84,8 mln EUR 

 

Imprezy targowo-wystawiennicze w Rumunii  

Głównym ośrodkiem targowym i wystawienniczym w Rumunii jest Bukareszt, gdzie większość imprez targowo-wystawienniczych odbywa się na terenie ROMEXPO. Informacje na temat wszystkich organizowanych tam imprez dostępne są na stronie internetowej www.romexpo.ro
Terminy, adresy internetowe imprez są do weryfikacji na stronie ROMEXPO www.romexpo.ro , przed podjęciem decyzji o uczestnictwie.

Formularze uczestnictwa w poszczególnych targach dostępne na podanych stronach internetowych.
Prosimy o weryfikację terminów imprez i adresów internetowych na stronie www.romexpo.ro
Szczegółowych informacji na temat targów udziela:

ROMEXPO S.A.- Department for Marketing and Foreign Relations
B-dul Marasti 65-67
71331 BUCURESTI
Tel/Fax:+40 21 202.57.03 e-mail: marketing@romexpo.org
 

Prosimy o weryfikację miejsca i terminów imprez u organizatorów
Formularze uczestnictwa w poszczególnych targach także są dostępne u organizatorów

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: