Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Szwajcaria

Podstawowe informację o Szwajcarii - > https://bern.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,855,Szwajcaria_Zarys_ogolny.html

Podczas gdy wartość obrotów rośnie w sposób przewidywalny, istotne zmiany zachodzą w kierunkach przepływu towarów. Podczas gdy szwajcarski eksport do Polski w ostatnich latach kształtuje się na podobnym poziomie (w granicach 2, mld CHF rocznie), to szwajcarski import produktów z Polski odnotowuje stałe, znaczące przyrosty. W roku 2010 wartość polskiego eksportu do Szwajcarii wyniosła blisko 1,3 mld CHF. Cztery lata później było to już ponad 1,7 mld CHF. Tym samym polski eksport w porównaniu do szwajcarskiego wykazuje większą stabilność przyrostu (w okresie ostatnich pięciu lat wzrost o ok 35%).
W kwestii struktury towarowej składającej się na wzajemne obroty, polska oferta dostarczana do Szwajcarii jest bardziej „zdywersyfikowana” jeśli chodzi o główne grupy towarowe. 10 głównych grup towarów generujących największe obroty stanowi ponad 60% całego polskiego eksportu do Szwajcarii, podczas gdy 60% polskiego importu ze Szwajcarii stanowią 2 grupy towarowe (wyroby farmaceutyczne, maszyny i urządzenia elektryczne).

https://bern.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,50884,2014_-_rekordowe_obroty_towarowe_miedzy_Szwajcaria_a_Polska.html

Rodzinna produkcja Szwajcarii nie w pełni pokrywa popyt na mięso, wyroby wędliniarskie, co wiąże się z koniecznością ich importu. Dotyczy to w szczególności drobiu, wieprzowiny, baraniny, wołowiny, ryb, cukru. Program „Agravpolitik 2011” na najbliższe 5 lat ma w większym stopniu otworzyć gospodarkę na konkurencję zagraniczną, handel przetworzonymi art. rolnymi i ochrony środowiska, meble jachty, sprzęt pływający, wagony kolejowe, meble, drewno.
Producenci polscy tworzą trwałe więzi handlowe ze szwajcarskimi partnerami. Polskie produkty poszukiwane na rynku szwajcarskim to meble, kable, transformatory, metale, palety, papier, chemikalia, ceramika, odzież, obuwie, palety, sprzęt sportowy, jachty, łodzie, ryby, mięso i jego przetwory, wyr. Przemysłu meblarskiego, przetworzone art. rolne, grzyby, płody leśne, suszone filety ryb słodkowodnych, morskich, owoce miękkie i przetwory. Szwajcarski przemysł farmaceutyczny generuje wielkie zapotrzebowanie na półprodukty wykorzystywane do produkcji eksportowej.

Informacje dla Inwestorów oraz Przedsiębiorców

Ogólne informacje dla inwestorów oraz przedsiębiorców zamierzających współpracować z rynkiem dostępne są na stronach internetowych rządowej agencji szwajcarskiej –> www.standortschweiz.ch
Regularne analizy koniunkturalne i wiele informacji o znaczeniu biznesowym znajdują się na stronach internetowych szwajcarskiego ministerstwa gospodarki -> www.seco-admin.ch i Związku Przedsiębiorstw „economiesuisse” -> www.economiesuisse.ch

Profesjonalnym opracowywaniem analiz towarowych oraz strategii przedsiębiorstw zajmują się liczne firmy konsultingowe, jednak korzystanie z ich usług jest kosztowne. Wydział Handlu Ambasady opracowuje analizy rynkowe oraz ogólnogospodarcze dla odbiorców w Polsce,które dostępne są w portalu promocji Ministerstwa Gospodarki -> www.eksporter.gov.pl

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: