Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy udzieli informacji nt.:
- informowanie o możliwościach tworzenia nowych stanowisk pracy - tzw refundacja kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy ale i PFRON
- informowanie o możliwościach zrealizowania stażu zawodowego dla osoby bezrobotnej u pracodawców
- informowanie o możliwościach składania ofert pracy w PUP Zabrze
- Informowanie o aktualnie realizowanych projektach UE nt przedsiębiorczości, przedsiębiorstw, kierowanych do pracodawców i osób bezrobotnych.
- informowanie  przyszłych przedsiębiorców o możliwościach pozyskiwania środków z UE, EFS, FP. Różne formy finansowania itp.
- informowanie o aktualnych wydarzeniach w zakresie rynku pracy, śledzenie informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- pomoc przy wyszukiwaniu szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw korzystając z platformy m.in.  - www.inwestycjawkadry.info.pl
- w przypadku realizacji projektu, który będzie skierowany do przedsiębiorstw - informowanie oraz realizacja.
- uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach grup roboczych, spotkaniach informacyjnych i podobnych.
- aktywne uczestnictwo w eventach tematycznych
- przedstawianie klientom zarówno oferty PUP Zabrze jak i UM Zabrze oraz możliwości ZCRP

Ponadto PUP zamierza: propagować pomysły zakładania własnej działalności gospodarczej w szczególności - osób niepełnosprawnych, aktywnie działać w tematyce aktywizacji osób bezrobotnych oraz zapobiegać bezrobociu oraz promować ZCRP i przedsiębiorczość w Zabrzu. 

tel. (32) 273 97 82

Aktualnie:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.(...) Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosi 20.000 zł.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: