Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Aktualności

Księga Kondolencyjna śp. prof. Bożeny Hager-Małeckiej

13.02.2016  Informujemy, że Księga Kondolencyjna śp. prof. Bożeny Hager-Małeckiej zostanie wyłożona w najbliższą niedzielę (14 lutego) w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach, a w poniedziałek (15 lutego) w holu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi… więcej

Klasy mundurowe już po ślubowaniu

12.02.2016 Dzisiaj, w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, odbyło się ślubowanie klas mundurowych, które otwarte zostały w tej placówce w roku szkolnym 2015/2016. Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy ZSEU w Zabrzu, Jednostką Wojskową nr 4217… więcej

Zabytkowy Serdeczny Tramwaj

12.02.2016 Od godz. 13.00 po Zabrzu jeździ dzisiaj Zabytkowy Serdeczny Tramwaj. Przez blisko cztery godziny kursował będzie trasą linii nr 3 na odcinku: Plac Teatralny – Plac Wolności – Zabrze Lutra – Skansen Guido – Park Pileckiego – Pole Ludwik… więcej

Spot reklamujący Zabrze w Ekstraklasie

12.02.2016 Dzięki ścisłej współpracy z każdym z miast, gdzie rozgrywane są mecze Ekstraklasy, firma Ekstraklasa Live Park, czyli producent sygnału telewizyjnego, przygotowała dedykowane spoty promocyjne. Zabrze to z pewnością jeden z symboli regionu i jedno z najbardziej… więcej

Kondolencje

10.02.2016 Z żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci wybitnej lekarki, współtwórczyni śląskiej pediatrii wieloletniego pracownika Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu śp. prof. Bożeny Hager-Małeckiej Rodzinie i Bliskim składam wyrazy najgłębszego współczucia Małgorzata… więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór Partnera

11.02.2016  Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy… więcej

Komunikat o unieważnieniu konkursu

11.02.2016 Komunikat o unieważnieniu konkursu otwartego na wyłonienie partnera w projekcie RPO WSL  2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –… więcej

Termomodernizacja Komendy Miejskiej Policji zakończona

11.02.2016 Dzisiaj odbyło się uroczyste odebranie budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu po termomodernizacji. Remont obiektu rozpoczął się w 2014 roku i obejmował termoizolację budynku oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Wykonano również przyłącza… więcej

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: