Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

14.03.2007 W poniedziałek, 12 marca 2007 roku, odbyła się sesja zabrzańskiej Rady Miejskiej. Uznanie radnych zdobyły wszystkie przedstawione projekty uchwał. Najwięcej dyskusji wywołała sprawa podwyższenia kapitału Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu o 1,3 mln zł oraz… więcej

Otwarte sale gimnastyczne

14.03.2007 Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu informuje, że 1 marca w wybranych zabrzańskich publicznych szkołach i placówkach oświatowych ruszył program sportowych zajęć pozalekcyjnych „Otwarte sale gimnastyczne”. Program jest realizowany na terenie… więcej

Informacja dot. wycofania leku ZINACEF 750 mg

14.03.2007 Dnia 09.03.2007 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał Decyzję Nr 33/WS/2007 wstrzymującą w obrocie na terenie całego kraju produkt leczniczy o nazwie: ZINACEF 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych i dożylnych, op. 10 fiolek,… więcej

Obwieszczenie dot.:budowy stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C przy ul. Jordana 72

14.03.2007 Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia… więcej

Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C na działce nr 1422/57 w Zabrzu przy ul. Jordana 72

14.03.2007 Decyzja umarzająca postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa stacji bazowej UMTS nr GZB0084_C na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego… więcej

Obwieszczenie dot.: instalacji stacji bazowej sieci P4 nr GZB 0080-C przy ul. Miłej 1 (dz.nr 3667/8)

14.03.2007 Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia… więcej

Laureaci Orderu "Kropla Tęczy"

14.03.2007 Znane już są nazwiska laureatów Orderu „Kropla Tęczy” - odznaczenie to jest przyznawane instytucjom lub osobom fizycznym działającym na rzecz dzieci w Zabrzu. Kapituła „Kropli Tęczy”  w tajnym głosowaniu spośród 11 nominowanych wybrała… więcej

Drogowcy pracują na DK 4 (88)

14.03.2007 Trwają prace przy zjeździe przy ul. Ziemskiej, w Zabrzu-Biskupicach oraz na ciągu głównym DK 4 (88). Na zjeździe tym wykonano karczowanie drzew i krzewów, a następnie korytowanie łącznicy i przekładkę wodociągu. Zbudowano również znaczą część nasypu pod pas włączenia… więcej

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: