Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Budżet

Rozmiar tekstu: A A A

Budżet to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu. Jest to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dany rok kalendarzowy. Ze względu na wpływ budżetu na rozmaite dziedziny z zakresu polityki gospodarczej miasta, a co za tym idzie szereg dokumentów, z którymi jest ściśle powiązany, poniżej zostały zamieszczone podstawowe informacje w przedmiotowym zakresie.

Strona obsługiwana przez Wydział Budżetu i Analiz Finansowych.

 

Projekty budżetu

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Uchwały budżetowe

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF 2011-2026, WPF 2012-2026, WPF 2013-2026, WPF 2014-2028, WPF 2015 - 2028, WPF 2016-2028, WPF 2017-2028, Wieloletni Plan Finansowy

Informacje kwartalne (sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych)

Informacje kwartalne - 2006, Informacje kwartalne - 2007, Informacje kwartalne - 2008, Informacje kwartalne - 2009, Informacje kwartalne - 2010, Informacje kwartalne - 2011, Informacje kwartalne - 2012, Informacje kwartalne - 2013, Informacje kwartalne - 2014, Informacje kwartalne - 2015, Informacje kwartalne - 2016

Informacja roczna (sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych)

Sprawozdania z wykonania budżetu

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinie rok 2005, Opinie rok 2006, Opinie rok 2007, Opinie rok 2008, Opinie rok 2009, Opinie rok 2010, Opinie rok 2011, Opinie rok 2012, Opinie rok 2013, Opinie rok 2014, Opinie rok 2015, Opinie rok 2016, Opinie rok 2017

Rating

Informacja o zadłużeniu Miasta

Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze, Informacja o aktualnie udzielonych poręczeniach przez Miasto Zabrze

Przewodnik po budżecie miasta

Konta bankowe Urzędu

Procedury budżetowe

Procedura dot. zwrotów

Dokumenty dla Banków zainteresowanych emisją obligacji Miasta Zabrze

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: