Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Dla organizacji pozarządowych

Rozmiar tekstu: A A A

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

Koordynator: Czesław Zdechlikiewicz

tel. 32 271 04 74
tel. 512 240 287
 

ul. Kazimierza Brodzińskiego 4
41-800 Zabrze
strona internetowa: www.mal.zabrze.pl
e-mail: copzabrze@gmail.com
czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 
 

20.03.2017 r.

Wpłynęła oferta Fundacji Wspierania Szkoły „Nasza Trójka” z siedzibą w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 33, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 20.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 27.03.2017 r.
 

06.03.2017 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kopalnia Kreatywności z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 41, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 06.03.2017r. do dnia 14.03.2017 r. Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wks@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, w sekretariacie Wydziału Kontaktów Społecznych, w pokoju 58, w terminie do 12.03.2017 r.

22.02.2017 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Chorych na SM „SEZAM” z siedzibą w Gliwicach, ul. Parkowa 5, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 22.02.2017 r. do dnia 01.03.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 04.03.2017 r.
 

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wielka Flota Zjednoczonych Sił z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 29.12.2016 r. do dnia 04.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 04.01.2017 r.
 

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota Zjednoczonych Sił” z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 9/16, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 30.12.2016 r. do dnia 09.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 09.01.2017 r. 

28.12.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kartel Kulturalny z siedzibą w Zabrzu, ul. Wajzera 41/11, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni tj. od dnia 30.12.2016 r. do dnia 09.01.2017 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 09.01.2017 r.

30.08.2016 r.

Wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Rokitnicy z siedzibą w Zabrzu, ul. Nowowiejskiego 41A, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 30.08.2016 r. do dnia 06.09.2016 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 06.09.2016 r.
 

12.07.2016 r.

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Otwarte Miasto z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 5, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 12.07.2016 r. do dnia 19.07.2016 r.
Zgodnie z ust. 4 art. 19a ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa, w pokoju 300, III piętro w terminie do 19.07.2016 r.
 

17.11.2015 r.

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2015 ”. Konkurs ma na celu uhonorowanie dobroczynnej i społecznej działalności osób pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia na rzecz mieszkańców Zabrza.
Tytuł przyznawany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej.
 

Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 20 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 207, tel. 32 373 34 67) z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2015” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze, tel.: 32 271 – 04- 74).

W załączeniu:
kupon zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.

6.11.2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zaprasza jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji prac społecznie użytecznych. W załączeniu szczegółowe informacje.

11.06.2015 r.

11.06.2015 r. wpłynęła oferta ZHP Hufiec Zabrze z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 350a na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od dnia 18.06.2015 r. do dnia 26.06.2015 r.

Zgodnie z ust.4 art.19a uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro w terminie do 26.06.2015 r.

18.02.2015 r. 

18.02.2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kontakt Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu, ul. Marii Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze na realizację zadania w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z póź. zm.):
- "Niebieskie Zabrze- kampania społeczna edukacyjno- informacyjna ",
Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z póź. zm.). Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 25.02.2015 do 04.03.2015r.
Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 04.03.2015 r.

11.07.2014 r.

11.07.2014 r. wpłynęła Parafii Rzymskokatolickiej w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu, ul. 3 Maja 18, 41-800 Zabrze na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z póź.zm.):
- "Kolonie charytatywne",
Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 17.07.2014 do 24.07.2014r.
Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 25.07.2014 r.
 

18.06.2014 r.

18.06.2014 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Artystycznego T. Art z siedzibą w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4, na realizację zadań w trybie art.19 a ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z póź.zm.):
- "Lato z Teatrem”,
Oferta jest złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni roboczych tj. od 25.06.2014 do 02.07.2014r.
Zgodnie z ust 4 art. 19a uwagi dot. oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie przy ul. Wolności 286, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 201, II piętro, w terminie do 03.07.2014 r.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
oferta_ZHP .pdf 1 (MB)
teatr .pdf 1 (MB)
oferta "kolonie charytatywne" .pdf 1 (MB)
Prace_spolecznie_uzyteczne .pdf 182 (kB)
Formularz .JPG 978 (kB)
oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_0 .doc 25 (kB)
wzor_uchwala_zarzadu__0 .rtf 45 (kB)
oferta_Stowarzyszenie_Otwarte_Miasto .jpg 1 (MB)
Towarzystwo_Milosnikow_Rokitnicy_-_oferta .jpg 1 (MB)
kartel_kulturalny .pdf 216 (kB)
wielka_flota_zjednoczonych_sil .pdf 349 (kB)
flota_mg .pdf 7 (MB)
oferta .PDF 691 (kB)
oferta .PDF 740 (kB)
oferta .PDF 566 (kB)
oferta .PDF 274 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: