Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

WNIOSKI, KARTY INFORMACYJNE

Rozmiar tekstu: A A A

Informujemy, że szczegółowe opisy różnych rodzajów spraw (tzw. Karta Informacyjna), jak również niezbędne druki (tzw. Wnioski), które można pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do Urzędu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.zabrze.pl).
 

Po wejściu na stronę Bip- u należy kliknąć na zakładkę (znajdującą się po lewej stronie) Urząd Miejski, następnie Przewodnik Urzędowy. Po prawej stronie pojawią się nazwy wydziałów, pod którymi znajdują się wszystkie aktualne wnioski oraz informacje, którymi znajduje się dany wydział.
 

Poniżej zamieszczony jest link, który skieruje Państwa bezpośrednio do wniosków do pobrania.
http://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/439?o=TreeMenu&e=s|439

Informujemy, że na platformie SEKAP udostępnione zostały 144 usługi z zakresu: podatków, dowodów osobistych, meldunków, wyborów, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych komunikacji, drogownictwa i transportu, spraw obywatelskich, urodzeń i małżeństw, geodezji i kartografii, ochrony praw konsumentów, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa oraz inne.

Po zalogowaniu na stronę www.sekap.pl korzystamy z zakładki Urzędy, następnie Miasta, wybieramy Zabrze, następnie z Katalogu usług wybieramy określone usługi (możemy zapoznać się z kartą informacyjną danej usługi oraz pobrać i wydrukować odpowiedni formularz).Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek na platformie SEKAP, podpisać go jednym z możliwych sposobów (bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, profil zaufany ePUAP, certyfikat CCSekap) i jednym kliknięciem wysłać do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W ramach nowych usług udostępnionych dla Miasta Zabrze na platformie SEKAP można też skorzystać z formularzy z zakresu gospodarki komunalnej, dowodów osobistych, wyborów, ochrony środowiska lub spraw obywatelskich.

Poniżej zamieszczony jest link, który skieruje Państwa bezpośrednio do usług dostępnych dla Miasta Zabrze na platformie SEKAP:
https://www.sekap.pl/katalog.seam?trejId=85&actionMethod=urzedy.xhtml%3A...

Jednocześnie informujemy, iż na platformie SEKAP można zakładać skrzynki kontaktowe. Dla petentów posiadających skrzynki kontaktowe, powyżej opisane formularze usług można wypełnić i po podpisaniu podpisem elektronicznym przesłać do Urzędu.

Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz elektroniczne formularze znaleźć można na platformie SEKAP (www.sekap.pl). Informacje dotyczące elektronicznych podpisów można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce „E-Urząd – Społeczeństwo Informacyjne” w części „Dla Mieszkańców”.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: