Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Ekologia

Rozmiar tekstu: A A A

DIALOG TECHNICZNY- UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH

Zapraszamy do udziału w Dialogu technicznym dotyczącym zadania pod nazwą:
Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”. Propozycje wykorzystania terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym, które pozwolą zoptymalizować koszty utrzymania.
Wszelkie konieczne informacje znajdują się poniżej w odnośniku Dialog techniczny-utrzymanie terenów zrekultywowanych jak również w Biuletynie Informacji Publicznej.

 http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/8/95?o=tp1&e=s|95

Informacje można uzyskać również bezpośrednio w Wydziale Ekologii.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym – 03.02.2017r. godz. 12.00.
 

DIALOG TECHNICZNY- UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH

KONKURS „ZIELONE ZABRZE” ROK 2016

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - ETAP VII

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA ZABRZE

KONKURS "Przyłącz się do większości"

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERNIE MIASTA ZABRZE - ETAP VI - KAWKA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - ETAP VII - NABÓR WYKONAWCÓW

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - ETAP VII – SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW

AKTUALIZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 2014

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE ZABRZA - WYSTAWA WYKONAWCÓW 2015R

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W MIEŚCIE ZABRZE

Uchwała XLIII/627/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niski, Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zasad udzielania dotacji, Uchwała Nr XVI/192/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji, Uchwała Nr XXXVI/459/09 w sprawie: przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze”, Uchwała Nr XLIX/729/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Konkurs Plastyczny 2014, KONKURS - ZIELONE ZABRZE 2016, EDUKACJA EKOLOGICZNA - MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY, ZABRZAŃSKIE POMNIKI PRZYRODY

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZABRZE

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA

LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU

AZBESTOWI STOP!

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA ZABRZE

Prognoza oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze

WYKAZY I INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW

OBWIESZCZENIA

Informacja Ministra Środowiska dotycząca prac obserwacyjno - pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów, Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Obwieszczenie o decyzji - Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Zabrzu przy ul. Strefowej, obręb Mikulczyce., Obwieszczenie o postanowieniu o braku potrzeby "ooś" -Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu(...), dot. decyzji środowiskowej „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich i Religi ...", dot. decyzji środowiskowej „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu od Browaru ..., dot.: przebudowy torowiska w ciągu ulicy Wolności, od skrzyżowania z ul. K. Miarki do skrzyżowania z ul. Kondratowicza, Informacja dla stron dot. rozbudowy istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902, Obwieszczenie Prezydenta o wydanej decyzji środowiskowej dla „Przebudowy i rozbudowy Centrum Handlowego Platan", dot. wydanej decyzji środowiskowej dla „Rozbudowy istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 (...)", Zawiadomienie stron: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu od Browaru do granicy z Rudą Śląską, Zawiadomienie o postanowieniu dot.: "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności (...)", Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności (...)", Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi DK88 nad, Obwieszczenie i zawiadomienie o zakończeniu postępowania (...) dot. rozbudowy istniejącego węzła drogowego w ciągu DW 902, Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą ..., Obwieszczenie Prezydenta o wydanej 21.10. 2016r. decyzji Nr OŚ/10-2016 środowiskowej(...) (ul. Magazynowa 2,Zabrze - dz.1732/29), Obwieszczenie dot. wydania decyzji Nr OŚ/11-2016 środowiskowej-„Przebudowy zbiornikowej instalacji gazu płynnego w NMC Polska..., Zawiadomienie o zakończeniu postępowania...-"(...)Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu(...)", Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej Nr OŚ/1-2017 „Rozbudowa budynku magazynowego z chłodnią (...)" - dz. nr 67/3, Obwieszczenie o wydanej decyzji - Rekultywacja składowiska odpadów - ul. Cmentarna 19 G, zawiadomienie o wszczęsciu postepowania w sparwie usunięcia drzew przy ul. Tatarkiewicza 6., Przebudowa torowiska w cigu ulicy Wolności, od skrzyżowania z ul. K. Miarki do skrzyżownaia z ul. Kondratowicza., dot. informacji o wydanej decyzji środowiskowej "(...)Przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciągu ul.Bytomskiej w Zabrzu(...)", Pismo do RDOŚ i PPIS dot. przeds. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu..."

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: