Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Komenda Miejska Policji

 Komendant:

podinsp. Dariusz Wesołowski


ul. 1 Maja 10
41-800 Zabrze
tel. centr.: 32 277-92-00
dyż.: 32 271-18-75
fax: 32 277-92-44
www.zabrze.slaska.policja.gov.pl

 

Do podstawowych zadań Policji należy:


1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
9) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA),
11) utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu informacyjnego umożliwiającego organom administracji rządowej i organom sprawiedliwości przekazywanie oraz dostęp do danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania obszaru Schengen.

Miasto Zabrze od wielu lat we współpracy z Policją i służbami porządkowymi prowadzi konsekwentne działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Akcje edukacyjne oraz działania prewencyjne przynoszą wymierne efekty w postaci spadku liczby popełnianych przestępstw. Ważnym elementem w polityce samorządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa jest wsparcie finansowe jednostek policji poprzez zakup nowego sprzętu, remont budynków Policji, a przede wszystkim opłacenie dodatkowych patroli, co skutkuje systematycznym wzrostem wykrywalności czynów niezgodnych z prawem. Tylko w 2012 roku z budżetu gminy zostanie przeznaczone 200 tysięcy złotych na dofinansowanie 1783 patroli. Zabrze pod względem wydatków na poprawę bezpieczeństwa jest liderem wśród miast aglomeracji śląskiej.

Do pobrania wykaz dzielnicowych.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
KOMISARIAT_I_POLICJI_W_ZABRZU .pdf 260 (kB)
KOMISARIAT_II_POLICJI_W .pdf 262 (kB)
KOMISARIAT_III_POLICJI_W_ZABRZU .pdf 258 (kB)
KOMISARIAT_IV_POLICJI_W_ZABRZU .pdf 196 (kB)
KOMISARIAT_V_POLICJI_W_ZABRZU .pdf 194 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: