Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Artykuły

Rozmiar tekstu: A A A

Wystawki z wielkich śmieci
Idą zmiany w odbiorze śmieci. Ma być lepiej. Częściej przyjeżdżać będą śmieciarki po odpady biodegradowalne i po plastikowe. Zaplanowano regularne „wystawki” niepotrzebnych gratów, podobnie jak na Zachodzie. O zmianach od stycznia w systemie zagospodarowania śmieci rozmawiamy z Katarzyną Dzióbą, zastępcą prezydenta Zabrza.

Zacznijmy od pieniędzy. Ponad 45 milionów złotych zapłaci miasto firmie A.S.A. Eko Polska, za wywóz i zagospodarowanie śmieci w ciągu najbliższych 27 miesięcy. Właśnie podpisało nową umowę, zacznie obowiązywać od 1 stycznia. Ta kwota jest nieco wyższa niż ta, którą miasto płaci dotychczas.
Dokładnie o 70 tys. zł więcej miesięcznie.
Co wpłynęło na wzrost ceny?
Większe wymagania, jakie postawiliśmy przed firmą wywożącą odpady, a które mają poprawić efektywność gospodarowania nimi. Te wymagania są zbiorem oczekiwań mieszkańców, bo uważnie wsłuchiwaliśmy się w ich opinie na temat odbioru odpadów, a także analizowaliśmy dokładnie działalność całego systemu w mieście. W efekcie postanowiliśmy wprowadzić istotne zmiany. A to wpłynęło na cenę usługi.
Pierwszą, bardzo ważną zmianą, jest wzrost częstotliwości wywozu odpadów biodegradowalnych oraz plastikowych w okresie od maja do września. W osiedlach domów jednorodzinnych plastik był wywożony raz w miesiącu, teraz będzie dwa razy w miesiącu. W zabudowie wielorodzinnej – było raz na dwa tygodnie, a będzie co tydzień. Plastikowych odpadów jest więcej latem, a ze względu na ich objętość, szybko zapełniają żółte kontenery przeznaczone na ich zbiórkę. Odpady biodegradowalne latem bardzo szybko psują się i wydzielają nieprzyjemny zapach. Od maja do września wywożone będą częściej – dwa razy w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i raz w tygodniu z domków jednorodzinnych.
Od stycznia nie będą już rozstawiane kontenery na wielkie gabaryty. To też istotna zmiana.
Obecnie kontenery na wielkie gabaryty wystawiane są w 178 miejscach, raz w miesiącu. Mamy jednak wiele sygnałów od mieszkańców, że nie wszędzie ten system zdał egzamin. Niektórzy zabrzanie skarżyli się, że kontenery są ustawiane zbyt daleko od ich domów. Czasem alarmowano nas, że zamiast wielkich gabarytów wrzucano tam śmieci przemysłowe, związane z działalnością gospodarczą. Problem zgłaszali nam np. mieszkańcy Maciejowa. Tam kontener na wielkie gabaryty ustawiany na parkingu przy placu kościelnym zapełniał się błyskawicznie nadmiary zostawiano tuż obok. Przez kilka dni w pobliżu reprezentacyjnego miejsca tworzył się spory bałagan.
Od nowego roku będzie duża zmiana. Już nie będziemy wystawiać kontenerów, ale pod każde miejsce śmietnikowe, raz w miesiącu w wyznaczone dni, przyjedzie samochód po odbiór wielkogabarytowych odpadów. Mieszkańcy zostaną poinformowani kiedy dokładnie podjedzie taki samochód i wystawią swoje duże odpady, np. stare tapczany czy fotele, tuż obok ich miejsc śmietnikowych. Podobny system działa na Zachodzie. Tam ta akcja nazywa się „wystawką”. Myślę, że to wygodniejszy sposób dla mieszkańców. Właściciele domów jednorodzinnych wystawią wielkie gabaryty przed budynek. Nie będą musieli ich transportować do kontenerów. Podobnie uczynią lokatorzy wielorodzinnych domów, dla nich miejscem złożenia wielkich gabarytów stanie się ich osiedlowy śmietnik. Mamy nadzieję, że wielkie gabaryty nie będą zalegały przez cały miesiąc, a mieszkańcy wykażą się samodyscypliną i postarają się przestrzegać dat z harmonogramu wywozu.
Czy to nie jest zbyt duże oczekiwanie? Wielu może pomyśleć, że jeśli wytarte tapczany można zostawić obok śmietnika, to niech leżą i cały miesiąc.
Teraz też kontenery na wielkie gabaryty wystawiane są w określonych dniach, zgodnie z harmonogramem. Mieszkańcy do tych dat się przyzwyczaili. Postaramy się przy tworzeniu nowego harmonogramu zachować te same dni. Udogodnieniem będzie to, że wielkogabarytowe śmieci można zanieść w wyznaczonym dniu do swojego, najbliższego miejsca śmietnikowego.
Od stycznia zmieniony też zostanie system odbioru gruzu.
Od razu zaznaczam, że chodzi tu o gruz pochodzący z remontów mieszkań i domków, prowadzonych we własnym zakresie. Bo w sytuacji, gdy remont czy budowę powierzamy firmie budowlanej, to ona ma obowiązek wywieźć gruz z miejsca robót i za to zapłacić. Jeśli remonty systemem gospodarskim robią sami mieszkańcy, to dla nich, odbiór gruzu jest bezpłatny, w ramach opłaty za śmieci, którą uiszczają. Wystarczy zgłosić chęć wywozu gruzu po samodzielnym remoncie i odebrać brezentowe worki, w których zmieszczą się około cztery metry sześcienne tych budowlanych odpadów. Będziemy oczywiście prowadzili ewidencję ilości i częstotliwości wywozu gruzu z remontów. Nie chcemy, by tę bezpłatną możliwość wykorzystywały firmy budowlane.
Dla zabrzan ważne jest i to, że od stycznia nie zmieni się stawka za śmieci. To nadal będzie 8,85 zł za osobę za miesiąc, w przypadku deklaracji segregacji odpadów oraz 12,85 zł w przypadku oddawania śmieci zmieszanych.
Stawka się nie zmieni. Będziemy jednak intensywnie weryfikować wpłaty oraz porównywać liczbę osób zgłoszonych w deklaracji z osobami zameldowanymi. Mamy sygnały, że liczba osób wytwarzających odpady jest zaniżana. Chcemy także porównywać liczbę osób zgłoszonych w deklaracji z opłatą za wodę. Duże jej zużycie świadczyć może o tym, że w mieszkaniu mieszka więcej osób.
Cena niższa, aż o 30 procent, sprzyja segregowaniu śmieci. Ale jeszcze pół roku temu tylko 67 procent mieszkańców zdecydowało się na segregację. Czy obecnie takich deklaracji jest więcej?
Ta liczba sukcesywnie rośnie. Obecnie około 80 procent zabrzan segreguje odpady. Najbardziej świadomą dzielnicą jest Zandka, gdzie procentowo najwięcej osób zadeklarowało segregację, a także Helenka, gdzie najlepiej zorganizowano miejsca śmietnikowe. To dobry przykład dla innych.
Muszę jednak wspomnieć i o złych praktykach, czyli dzikich wysypiskach śmieci. Te wciąż powstają na terenie miasta. Nie wszyscy chyba wiedzą, że mogą bez dodatkowych opłat oddać każdą niepotrzebną rzecz do punktu przy ul. Cmentarnej 19F. Po co je wywozić do lasu i narażać się na kary i na uszkodzenie samochodu, jeśli można zrobić to bezpłatnie? Pokutują złe nawyki sprzed lat. Przekonana jestem, że problem dzikich wysypisk zniknie w niedalekiej przyszłości, bo zabrzańskie dzieci i młodzież mają świadomość i wiedzę, jak dobrze segregować odpady.
rozmawiała KATARZYNA WŁODARCZYK - NOWINY ZABRZAŃSKIE
 

 

Dwie trzecie mieszkańców Zabrza deklaruje chęć selektywnej zbiórki odpadów
Sześć miesięcy śmieciowej rewolucji

Mija pół roku od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w gminach. Wdrożenie nowego systemu przebiegało w kraju różnie. Zabrze do śmieciowej rewolucji starannie się przygotowało. Dzięki temu udało się uniknąć wielu problemów, które w innych miastach do tej pory utrudniają życie mieszkańcom.

- Zasady nowego systemu zostały zaakceptowane przez większość mieszkańców. Odnotowujemy wzrost ilości odpadów wysegregowanych, typu szkło, tworzywa sztuczne i papier - zwraca uwagę Katarzyna Dzióba, wiceprezydent Zabrza. - Dopracowania wymaga jeszcze system odbioru odpadów wielkogabarytowych i gruzu pochodzącego z gospodarstw domowych –.dodaje.
Tzw. deklaracje śmieciowe złożyło do tej pory prawie 10 tysięcy właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 2,1 tysiąca właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że deklaracjami objętych zostało 90 procent mieszkańców. Aż 70 procent z nich zadeklarowało prowadzenie segregacji odpadów. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych odsetek ten wynosi około 50 procent.
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest z wykorzystaniem różnokolorowych kontenerów i worków dostarczanych właścicielom nieruchomości. Ale nie tylko. - Oprócz worków i pojemników ustawionych na placykach gospodarczych, zorganizowaliśmy dodatkowo 120 tzw. gniazd na odpady segregowane. To miejsca, gdzie mieszkańcy mogą pozostawić wysegregowane odpady, jeśli np. na ich placyku gospodarczym brak pojemników na segregację, bo sąsiedzi zadeklarowali brak segregacji – tłumaczy wiceprezydent Katarzyna Dzióba.
Oprócz wspomnianych „gniazd” w Zabrzu funkcjonuje również stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19F. Można do niego dostarczać nieodpłatnie nadmiar odpadów, a w szczególności gruz, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt rtv i agd czy opakowania po farbach i lakierach. PSZOK przy ul. Cmentarnej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 13.00. Warto w tym miejscu wspomnieć o nowym harmonogramie odbioru odpadów segregowanych, który obowiązuje od listopada tego roku. Można go znaleźć na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce „Odpady komunalne”.
Pierwsze miesiące funkcjonowania nowej ustawy pozwoliły na wychwycenie pewnych jej braków. Chodzi m.in. o konieczność składania nowej deklaracji w przypadku zmiany danych niezależnych od właściciela (np. zmiana stawki), brak jednoznacznej definicji właściciela, brak możliwości płatności za odpady komunalne z innych kont niż własne czy też brak instrumentów prawnych dla gminy do weryfikacji ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W Ministerstwie Środowiska trwają aktualnie intensywne prace, których celem jest zmiana niektórych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki temu ma być ona jeszcze bardziej przyjazna dla mieszkańców, a gminom pozwolić na sprawniejszą realizację swoich zadań.


Ważne!
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych i gruzu prowadzona jest z wykorzystaniem kontenerów podstawianych w wyznaczonych terminach w określonych rejonach miasta; odpady tego typu można dostarczać również do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19F
- już wkrótce w Zabrzu możliwe będzie składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej. Każdy mieszkaniec, po uzyskaniu uprawnień do podpisywania tego typu dokumentów, czynności związane ze składaniem deklaracji będzie mógł wykonać w domu.


Tylko razem możemy osiągnąć sukces
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
Zabrze od dawna przygotowywało się do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Dzięki temu udało nam się uniknąć problemów, z którymi do tej pory borykają się niektóre samorządy. Wszyscy wciąż uczymy się nowego systemu. Po pierwszych sześciu miesiącach jego funkcjonowania jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń, które pozwalają nam na wypracowanie coraz lepszego modelu zarządzania odpadami w mieście. Dziękuję wszystkim mieszkańcom i osobom zaangażowanym w proces wdrażania nowego systemu. Tylko razem możemy osiągnąć sukces.


Takie są liczby:
4.500 ton odpadów komunalnych odbieranych jest miesięcznie w Zabrzu z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
300 ton stanowią oddzielone przez mieszkańców tworzywa sztuczne, szkło i papier
70 procent mieszkańców Zabrza zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów
 

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Precyzyjny podział zadań

Od lipca obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej zapisy oraz uchwalony przez Radę Miasta „Regulamin utrzymania czystości i porządku” regulują dodatkowe zadania i wyzwania dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Precyzują jednocześnie, jakie działania leżą po stronie gminy.

Do obowiązków gminy należy:
Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym:
-wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych
-odbiór odpadów komunalnych poprzez opróżnianie pojemników/zbiórkę worków
-organizacja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych,
-organizacja odbioru odpadów wielkogabarytowych
-organizacja odbioru gruzu poremontowego pochodzącego z gospodarstw domowych
Wszystkie te działania mają służyć osiągnięciu wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Do obowiązków właścicieli lub zarządców nieruchomości należy:
- organizacja stanowiska śmietnikowego
- dbanie o czystość i porządek na terenie i wokół stanowiska śmietnikowego
- dostosowanie ilości i pojemności kontenerów na odpady do ilości wytwarzanych odpadów
- udostępnianie pojemników do ich opróżniania/worków do zabrania
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. Selektywnej zbiórce podlegają papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji
- zbieranie wielkich gabarytów i gruzu do pojemników podstawianych w wyznaczonych miejscach i terminach zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej urzędu http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/kontenery-na-odpady-....
-odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, powinny być dostarczane do PSZOK.

Nadmiar ww. odpadów należy dostarczyć do PSZOK, przy ul. Cmentarnej 19F, czynny pon. – piątek, w godzinach 8.00 – 20.00 oraz w I i III sobotę m-ca, w godzinach 8.00 – 13.00.
Odpady zostaną odebrane bezpłatnie.


Uwaga
Od listopada br. został zmieniony harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne/metal i opakowania wielomateriałowe, szkło).Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień. Nowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/harmonogram-odbioru-....


 

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Papier do niebieskiego, szkło do zielonego

Regularne sortowanie śmieci nie jest trudne. I w dodatku bardzo się opłaca! Korzyści odczują zarówno nasz portfel, jak i środowisko.

Jak można zorganizować segregację w domu? Jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje. Jeśli masz mało miejsca, możesz ograniczyć ilość koszy do trzech. Do jednego wrzucaj odpady zmieszane, do drugiego odpady ulegające biodegradacji, natomiast do trzeciego wszystkie te, które nadają się do odzysku (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe itp.). Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci, pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje. Do wrzucania szkła służą pojemniki/worki w kolorze zielonym. Papier i kartony powinny trafiać do pojemników/worków niebieskich.
Papier to najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtórny. Można poddawać go kilka razy recyklingowi.
Mokry czy zatłuszczony papier nie nadaje się do segregacji. Wrzucaj go do pojemnika ze zmieszanymi śmieciami.


Szkło w stu procentach nadaje się do recyklingu. Jest doskonałym surowcem wtórnym. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów, by powstał z niego kolejny produkt. Szklane opakowania należy wrzucać do pojemników na surowce wtórne bez zawartości, najlepiej niepotłuczone. Dokładne czyszczenie nie jest konieczne. Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że jest ona wykonana z folii termokurczliwej (PVC), należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.


PAPIER

Wrzucamy:
- gazety, magazyny, prospekty, foldery
- zeszyty, książki
- torby i worki papierowe
- tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów
- papier biurowy

Uwaga!
Wrzucana do worka makulatura powinna być sucha, zgnieciona oraz pozbawiona pleśni czy grzybów.

Nie wrzucamy:
- tłustego papieru i kartonu
- kalek oraz papierów przebitkowych
- zabrudzonego lub tłustego papieru (np. z masła, margaryny)
- artykułów higienicznych
- papieru z folią, termicznego i faksowego
- worków po cemencie, tapet

SZKŁO
Wrzucamy:
- szklane butelki po napojach i żywności (bez nakrętek)
- butelki po napojach alkoholowych
- słoiki (bez nakrętek)
- szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:
- fajansu
- porcelany i ceramiki
- luster
- szkła okiennego
- żarówek
- lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych
- reflektorów
- izolatorów
- szkła żaroodpornego
- doniczek
- szkła okularowego
- ekranów i lamp telewizyjnych
- szyb samochodowych

Pamiętaj! Jeśli nie wiesz, do jakiej grupy przyporządkować dany odpad, wrzuć go do pojemnika na odpady zmieszane.

Uwaga
Od listopada br. został zmieniony harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne/metal i opakowania wielomateriałowe, szkło).Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień. Nowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.pl, w zakładce odpady.

 

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Metal i plastik w żółtych szatach

Plastikowe i metalowe opakowania po różnego rodzaju produktach to odpady, których w naszych gospodarstwach domowych powstaje szczególnie dużo. Pozbywając się ich, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Podstawową zasadą prawidłowej segregacji śmieci w gospodarstwie domowym jest wydzielenie z ogólnej masy odpadów frakcji , które mogą być poddane recyklingowi. Dotyczy to również odpadów niebezpiecznych.
Żółty to kolor pojemników lub worków, do których powinny trafiać tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal.
Ponieważ opakowania z tworzyw sztucznych są lekkie z reguły zajmują dużo miejsca, ważne jest ich zgniatanie przed wyrzuceniem. Dzięki temu w pojemnikach zmieści się więcej odpadów.
Warto pamiętać, że ze względu na swoje właściwości i budowę chemiczną tworzywa sztuczne nie ulegają naturalnemu rozkładowi. Tymczasem odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów można wykorzystać powtórnie. To jedyny surowiec, który nie tylko można poddać recyklingowi, wielokrotnie przerabiając na nowe wyroby. Możliwe jest również odzyskanie zmagazynowanej w nim energii, poprzez wykorzystanie jako składnika do produkcji paliw alternatywnych. Odpady z tworzyw mogą także być wykorzystywane w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej.

Wrzucamy:
- plastikowe opakowania po płynach i napojach
- butelki typu PET
- kubki po produktach mlecznych
- plastikowe pojemniki po artykułach sypkich
- doniczki plastikowe, miski, wiadra
- reklamówki i woreczki foliowe
- kartoniki po sokach i mleku
- puszki po napojach, kapsle
- puszki po konserwach
- metalowe pudełka
- drobny złom żelazny i metali kolorowych
- nakrętki słoików
- opakowania po warzywach i owocach

Uwaga! Plastikowe butelki przed wrzuceniem należy zgnieść.

Nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością
- butelek i pojemników po olejach spożywczych, chłodniczych, silnikowych
- opakowań po lekach
- opakowań po wyrobach garmażeryjnych
- styropianu
- zabawek, sprzętu AGD
- opakowań po materiałach niebezpiecznych np. oleju silnikowym i smarach, farbach, lakierach
- opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych

Uwaga
Od listopada br. zostanie zmieniony harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne/metal i opakowania wielomateriałowe, szkło). Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień. Nowy harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.pl, w zakładce odpady.

 

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Z kuchni i ogrodu

Wdrożony od 1 lipca system gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje kwestie odbioru odpadów biodegradowalnych. Chodzi zarówno o powstające w naszych gospodarstwach domowych resztki jedzenia, jak i trawę czy liście, których zwłaszcza o tej porze roku nie brakuje.

Według zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wszyscy jesteśmy wytwórcami śmieci. Dlatego też jesteśmy zobowiązani do ograniczania nie tylko ilości odpadów, ale również ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Dlatego bardzo ważne jest to, w jaki sposób postępujemy z odpadami wytworzonymi w naszych gospodarstwach domowych.
Podstawową zasadą gospodarowania „śmieciami” jest wydzielenie frakcji, które mogą być odrębnie poddane recyklingowi lub w określony sposób zagospodarowane. Wydzielenie odpadów biodegradowalnych i poddanie ich odpowiednim procesom, pozwala na ich dalsze wykorzystanie bez dodatkowego obciążenia środowiska naturalnego, np. jako kompost czy biogaz.


Do pojemnika na odpady biodegradowalne wrzucamy:
Resztki z owoców i warzyw,
Resztki jedzenia pochodzenia roślinnego
Fusy z kawy i herbaty, torebki z herbaty
Skorupki jajek, łupiny orzechów
Części roślinne (kwiaty, trawy, liście, drobne gałęzie)
Worki ulegające biodegradacji

Do pojemnika na odpady biodegradowalne nie wrzucamy:
Kamieni, popiołu, żużlu, ziemi
Resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (mięso, kości, ryby)
Resztek jedzenia w płynie
Opakowań
Odchodów zwierzęcych, sorbentów dla kotów

W przypadku zwiększającej się okresowo ilości odpadów ulegających biodegradacji (np. liście) istnieje możliwość dostarczenia mieszkańcom dodatkowych worków. Osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, powinny w tym celu zwrócić się do Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze (pok. nr 120) lub telefonicznie pod nr. 32 37-33-551, a także za pomocą poczty elektronicznej sekretariat_ik@um.zabrze.pl.
W przypadku gdy prace porządkowe wykonuje firma zewnętrzna, zarządca jest zobowiązany poinformować Urząd Miejski o ilości niezbędnych worków oraz podać nazwę wykonawcy, który będzie realizować usługę wykaszania trawy czy zbierania liści.

Zebrane w worki liście należy pozostawić przy stanowiskach śmietnikowych. Ich odbiór nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości prowadzony jest w godzinach od 6:00 do 22:00.Pojemniki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników odbierających odpady komunalne.

Poza harmonogramem odpady można dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19F. Tam zostaną bezpłatnie odebrane.

Uwaga
Od listopada br. zostanie zmieniony harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne/metal i opakowania wielomateriałowe, szkło). Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień. Nowy harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.pl, w zakładce odpady.

 

Wspólnie zadbajmy o czystość w naszym mieście

Wielkie sprzątanie

Wdrożony od 1 lipca system gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje kwestie odbioru m.in. odpadów wielkogabarytowych, rozbiórkowych, budowlanych i elektrośmieci. Metoda postępowania z selektywną zbiórką takich odpadów została zorganizowana na podstawie dotychczas prowadzonego przez Gminę sposobu zbierania tego typu nieczystości. Kontener przeznaczony do składowania odpadów wielkogabarytowych podstawiany jest na wskazane w harmonogramie miejsce wywozu. Odbiór tych odpadów następuje trzeciego dnia po podstawieniu kontenera.
Harmonogramy dotyczące prowadzonych zbiórek można znaleźć na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/kontenery-na-odpady-....

Pozostawione odpady poza kontenerem, wyznaczonym miejscem i czasem prowadzenia zbiórki nie będą odbierane.

Chcesz się pozbyć starych mebli, dywanów albo zepsutej pralki czy lodówki? Po remoncie mieszkania został ci gruz do wyrzucenia?
Odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych nie można mieszać. Dlatego też dla każdej z tych grup odpadów został ustalony oddzielny harmonogram. Przygotowane na dany miesiąc harmonogramy zbiórek można znaleźć na stronie internetowej www.um.zabrze.pl w zakładce „Odpady komunalne”. Jeżeli zachodzi potrzeba częstszego niż przewiduje harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych, to obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zorganizowanie i dostarczenie we własnym zakresie i na własny koszt odpadów do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej 19F. Zostaną tam one bezpłatnie odebrane. Zarządca jest zobowiązany poinformować Urząd Miejski w Zabrzu o firmie, która będzie dla niego wykonywać tę usługę z zaznaczeniem, z których nieruchomości odbierane będą odpady.
Odpady powstałe w wyniku remontu lokali, jak na przykład gruz, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach, uniemożliwiających pylenie i usunąć bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt tego typu można oddać w punkcie zbiórki przy ul. Cmentarnej 19 F lub w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt. Obowiązuje wówczas zasada „jeden za jeden”, przy czym sprzęt musi być tego samego rodzaju.


Tych odpadów nie wolno mieszać:

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy m.in. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery czy zabawki dużych rozmiarów.
Odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady powstające w naszych domach i mieszkaniach podczas wykonywania we własnym zakresie prac remontowych i budowlanych.
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do tej grupy odpadów zaliczamy pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne.

 

Kompostowanie, czyli jak zaoszczędzić na swoich śmieciach

 

Odpady organiczne z własnego gospodarstwa domowego mogą być źródłem doskonałego nawozu. Pozwalają na ekologiczne pozbycie się resztek organicznych z naszego gospodarstwa domowego i ogrodu bez kosztownego wywożenia ich na wysypisko. Jednocześnie są źródłem doskonałego i darmowego nawozu. Kompostowniki to niezwykle praktyczny element wyposażenia naszych ogrodów.- To, co w krajach „starej Unii” jest popularną praktyką, w Polsce jest dopiero raczkującym trendem. A przecież robienie i używanie kompostu to podstawa ogrodnictwa organicznego – podkreśla wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. - Jeżeli zależy nam na uprawie ekologicznych warzyw, nie ma nic lepszego niż własny kompost. Robienie kompostu jest często uważane za trudne i skomplikowane. Tymczasem wszystko, co trzeba zrobić, to zapewnienie odpowiednich składników. Resztę zrobi natura - dodaje.
Proces kompostowania znany jest ludzkości od wieków i sięga początków rolnictwa. Jego istota wywodzi się od naturalnej zasady zamkniętego obiegu materii w środowisku naturalnym. Kompostowanie jest najbardziej ekologiczną i naturalną metodą unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.
Kompost wzbogaca glebę w próchnicę, dzięki czemu podłoże staje się pulchne i przewiewne. Ale to nie wszystko. Poprawia też stosunki wodne w podłożu, bo gromadzi wodę i stopniowo oddaje ją roślinom, dzięki czemu możemy ogród rzadziej podlewać. Jest także dla roślin źródłem łatwo przyswajalnych substancji odżywczych, bo jest bogaty w niezbędne makro- i mikroelementy, a przy tym nie zawiera szkodliwych dla ludzi związków chemicznych, które mogłyby się kumulować w tkankach uprawianych warzyw, owoców i ziół. Niezwykle istotne jest to, że nie można nim zaszkodzić roślinom, czyli ich „przenawozić”.Krok po kroku:
* Znajdź odpowiednie miejsce do ustawienia kompostownika. Najkorzystniejszy będzie zacieniony kąt w ogrodzie. Ważne, by do kompostownika był łatwy dostęp.
* Kompostownik można kupić jako gotowy pojemnik (z drewna, betonu lub tworzywa sztucznego) albo wykonać go samodzielnie z desek. Można też układać materiał organiczny w pryzmę. W tym przypadku należy pamiętać, aby szerokość jej podstawy nie przekroczyła 1,5 metra, a wysokość 120 centymetrów. Taki stos będzie wtedy stabilny. Jego długość może być dowolna.
* Na dnie kompostownika należy układać grubsze gałęzie, aby tlen, który jest konieczny do rozkładu roślin, mógł swobodnie przenikać od dołu. Z tego samego powodu drobne gałęzie warto dokładać co kilka warstw.
* Kompostować można właściwie wszystkie odpadki organiczne (pokos traw, liście, gałęzie, skorupki jaj, fusy z herbaty i kawy, obierki i ogryzki warzyw czy owoców). Nie wolno dodawać jedynie odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego (tłuszcze, kości, resztki mięsa, ryb) oraz chorych roślin i korzeni chwastów.
* Pamiętać należy o podlewaniu kompostu w czasie długotrwałej suszy.
* Na wierzch gotowego stosu należy wysypać cienką warstwę ziemi ogrodowej. Już po kilku miesiącach można otrzymać doskonały nawóz organiczny.Dlaczego warto kompostować?
- Ustawiony w zacienionym zakątku ogrodu kompostownik znacznie zmniejsza ilość odpadów, za których utylizację musimy płacić. Jednak przede wszystkim jest stałym źródłem bogatego w składniki odżywcze nawozu organicznego.
- Wykonanie kompostownika wiąże się z niewielkim nakładem pracy i umożliwia uniknięcie kosztów związanych z transportem i unieszkodliwieniem odpadów.
- Prawidłowe kompostowanie to naturalny proces rozkładu tlenowego, neutralny dla środowiska i bezzapachowy.
- Transport na znaczne odległości zanieczyszcza powietrze, instalacje do przemysłowego przetwarzania odpadów zielonych szkodzą środowisku.

 

 

 


Nowa ustawa śmieciowa ma zbliżyć nas do innych krajów Unii Europejskiej, bo...

Zbyt mało odpadów odzyskujemy

Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska, stworzenie kompleksowego systemu selektywnej zbiórki śmieci, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku oraz eliminacja nielegalnych składowisk to główne założenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl nowych przepisów, pełna odpowiedzialność za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na miastach.

– Dotychczasowe rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nie okazały się na tyle skuteczne, aby spełnić wymogi unijne. Przez wiele lat gospodarka odpadami była niewłaściwie prowadzona. Efektem jest zbyt duża ilość odpadów komunalnych, których nie potrafimy wykorzystać. W konsekwencji grożą Polsce konsekwencje finansowe – tłumaczy wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.
Według danych Eurostatu, ilość odpadów komunalnych wytworzonych w Polsce wynosi 316 kg na osobę przy średniej unijnej 513 kg. Natomiast recyklingowi w Polsce poddawane jest tylko 14 procent, a w Niemczech 48 procent odpadów. Do kompostowania
w Polsce przeznacza się zaledwie 7 procent odpadów komunalnych, a przykładowo w Austrii aż 40 procent. Sumarycznie, w Austrii 70 procent odpadów podlega recyklingowi lub kompostowaniu,
a w Polsce wskaźnik ten wynosi tylko 21 procent.
– Wniosek nasuwa się sam. W krajach „starej Unii” wytwarza się coraz więcej odpadów komunalnych, ale też coraz lepiej są one wykorzystywane – zwraca uwagę Janusz Famulicki, naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Jak podkreśla unijny komisarz ds. środowiska, na odpady musimy spojrzeć jak na zasoby. A marnowanie zasobów to coś gorszego niż krótkowzroczność. Materiały
z recyklingu są tańsze od nowych, a ponadto ograniczają emisję gazów cieplarnianych i zmniejszają uzależnienie od eksportu.
– By jednak osiągnąć gospodarcze, finansowe i społeczne korzyści, musimy wszyscy prowadzić selektywne zbieranie odpadów komunalnych – podkreśla naczelnik Janusz Famulicki.
To jedno z podstawowych założeń nowej ustawy czystościowej. Kolejnym celem jest ograniczenie ilości odpadów komunalnych. Nowe przepisy dużą wagę przykładają do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami oraz całkowite wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenia zaśmiecania przede wszystkim lasów i terenów rekreacyjnych.
System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy musi być zgodny z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. W planie tym zakazano transportu odpadów pomiędzy województwami oraz wskazano instalacje regionalne do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Sposób kontroli i monitorowania ujednolicono dla całego kraju. Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej (poza Węgrami) za wdrożenie i prowadzenie systemu odpowiedzialny staje się samorząd lokalny.
– Osiągnięcie zamierzonych celów będzie łatwiejsze, jeśli będziemy więcej wiedzieć, nie tylko o odpadach, ale również o sposobach
i możliwościach ich wykorzystania. Znowelizowana ustawa to szansa dla Polski zarówno na czysty krajobraz, jak i nowe miejsca pracy – podsumowuje wiceprezydent Katarzyna Dzióba.
Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami można znaleźć na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce „odpady komunalne”.


Przy umowach na śmieci pilnuj kalendarza

źródło: Tomasz Konzal, www.portalsamorządowy.pl

Podstawowym problemem jaki może pojawić się w związku z wypowiedzeniem obecnej umowy na odbiór śmieci jest to, żeby wypowiedzieć ją we właściwym terminie. Jakie ryzyko się z tym wiąże?
Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią, że umowy na odbiór śmieci będą zawierać samorządy z firmami, które zostaną wyłonione w drodze przetargów publicznych. Po wyłonieniu takiej firmy tylko ona będzie zajmować się odbieraniem odpadów na danym terenie.
W związku z tym właściciele nieruchomości nie będą płacili za wywóz śmieci prywatnemu przedsiębiorcy, którego sami wybiorą, tylko będą ponosić opłaty na rzecz gminy, która podpisze umowę z wybraną w przetargu firmą.
Powstaje więc problem rozwiązania dotychczasowych umów. Zmiany we wspomnianej ustawie nie regulują kwestii sposobu rozwiązania umów gdyż jest to kwestia cywilnoprawna, w związku z czym rozwiązanie wspomnianych umów będzie podlegać przepisom Kodeksu Cywilnego.
Podstawowym problemem jaki może pojawić się w związku z wypowiedzeniem obecnej umowy zawartej przez obywatela bezpośrednio z przedsiębiorcą jest to, żeby wypowiedzieć umowę we właściwym terminie. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której przez brak zachowania odpowiedniego terminu powstanie obowiązek płacenia za wywóz śmieci i gminie i przedsiębiorcy, z którym ma się umowę.
Jeżeli umowa jest zawarta na czas nieokreślony i jest w niej określony termin wypowiedzenia umowy to nie ma znaczącego problemu, gdyż wystarczy zachować termin w niej przewidziany, po którym umowa wygaśnie. Trzeba jednak pamiętać o zapisach w umowie, które mogą dodatkowo określać sposób wypowiadania umowy np. na koniec miesiąca, kwartału, roku.
Natomiast w sytuacji gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony ale bez określonego terminu wypowiedzenia, umowa wygaśnie niezwłocznie po jej wypowiedzeniu. Można też oczywiście w takim przypadku wypowiedzieć umowę ze skutkiem odroczonym. Oznacza to, że można wskazać konkretną datę, po której chce się aby umowa przestała obowiązywać.
W stosunku do umowy zawartej na czas określony trzeba rozważyć dwie sytuacje. Pierwsza ma miejsce gdy umowa została zawarta na czas określony i jest w niej przewidziany termin wypowiedzenia danej umowy. W takim przypadku sytuacja będzie wyglądać analogicznie jak z umową zawartą na czas nieokreślony.Trzeba będzie pamiętać o zachowaniu terminu oraz warunków wypowiedzenia określonych w konkretnej umowie.
Druga sytuacja to umowa zawarta na czas określony gdzie nie ma określonego terminu wypowiedzenia. W takiej sytuacji będzie ona obowiązywała do momentu ziszczenia się terminu określonego w umowie. Taka sytuacja jest potencjalnie najgroźniejsza dla właścicieli nieruchomości, gdyż może dojść do powstania obowiązku płacenia za wywóz odpadów dwóm podmiotom: firmie z którą ma się umowę oraz gminie.
Jednakże ustawodawca przewidział możliwość zaistnienia sytuacji pewnego rodzaju konfliktu, w której właściciel nieruchomości będzie posiadał obowiązującą umowę na wywóz śmieci oraz zostanie zobowiązany do ponoszenia opłat z tego tytułu na rzecz gminy.
Dlatego też w przepisach przejściowych (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) przewidziano, że właściciele nieruchomości, którzy posiadają zawarte już umowy na wywóz śmieci są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Takie zwolnienie nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2013 r. Jak widać od momentu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) jest 18 miesięcy czasu na rozwiązanie dotychczasowych umów.
Okres 18 miesięcy to wystarczająco długi czas aby sprawdzić jaką posiada się umowę oraz jaki jest tryb jej wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać o właściwym terminie wypowiedzenia obowiązującej umowy.
W razie przegapienia terminu do jej rozwiązania może powstać sytuacja, że dotychczasowa umowa będzie obowiązywać po 30 czerwca 2013 r. Wtedy dana osoba będzie zmuszona ponosić zarówno opłaty na rzecz gminy jak i z tytułu posiadanej umowy z przedsiębiorcą wywożącym śmieci, co jest największym ryzykiem związanym z rozwiązywaniem umów o wywóz śmieci.

Autor Tomasz Konzal jest prawnikiem w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór - Adwokaci sp. p.


O nowej ustawie gospodarki odpadami

Zabrze przygotowuje się do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przede wszystkim segregacja

Segregacja tego, co wyrzucamy z naszych gospodarstw domowych, to klucz do sukcesu w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Docelowo obejmie on odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną przedsięwzięcia.
Nowy system ma objąć wszystkich właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy gminy. Powstałe w gospodarstwach domowych odpady będzie odbierała firma wywozowa. Niezwykle istotne jest, by odpadki zostały wcześniej właściwie posegregowane.
- Szczegółowy opis postępowania będzie wcześniej podany do wiadomości mieszkańców. Osiągnięcie efektów w nowym systemie będzie zależało od nas samych – podkreśla wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. - Za tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie odpowiadała gmina, natomiast ilość i czystość wyselekcjonowanych odpadów zależy wyłącznie od mieszkańców, czyli od nas. Im bardziej rozsądnie będziemy segregować odpady, tym lepsze osiągniemy efekty i tym niższe koszty będziemy ponosić - dodaje.
W dotychczasowym systemie firmy wywozowe zawierały umowy bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. W nowym - umowy będą zawierane z miastem. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych będą prowadzone w regionalnej instalacji przetwarzania.
Nowy system będzie prowadzony przez miasto, czyli płatności, które przekazywano firmie wywozowej, będę trafiać do kasy miasta. - To bardzo ważne założenie, ponieważ dotychczas miasto nie miało wpływu, dokąd były wywożone nasze śmieci – zwraca uwagę wiceprezydent Katarzyna Dzióba. - Według nowych zasad, nasze śmieci firma wywozowa przekaże do regionalnej instalacji przetwarzania i odzysku. Tam będą one jeszcze dodatkowo segregowane. Frakcje, których nie da się wykorzystać, trafią na wyznaczone składowiska – dodaje.
Budowa nowego systemu gospodarowania odpadami wymaga posiadania wielu informacji z zakresu ilości i typu odpadów komunalnych, gęstości zaludnienia, jak również zwyczajów panujących w danej społeczności lokalnej. Dlatego ustawodawca nałożył na gminę m.in. obowiązek wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
- Wybudowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga podjęcia szeregu działań logistycznych, jak na przykład prawidłowe oszacowanie całkowitej ilości odpadów komunalnych powstających na terenie miasta oraz określenie kosztów funkcjonowania systemu. Jeśli chodzi o działania prawne, konieczne jest przygotowanie stosownych uchwał oraz określenie szczegółowego zakresu zadań dla podmiotu zarządzającego nowym systemem – podsumowuje wiceprezydent Katarzyna Dzióba.

Pamiętaj!
* Do odrębnych pojemników wrzucaj szkło, tworzywa sztuczne i papier.
* Zanim wrzucisz plastikową butelkę do pojemnika, zgnieć ją. Dzięki zgniataniu opakowań z tworzyw sztucznych może okazać się, że waga pojemnika wzrośnie z kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów.
* Do pojemnika na pozostałe odpady nie wrzucaj odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu rtv i agd, baterii, lekarstw, odpadów budowlanych czy starych ubrań. W przypadku tego typu odpadów organizowane są osobne zbiórki.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: