Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne:

odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie
odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – raz w miesiącu
odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz w miesiącu
odpady komunalne biodegradowalne – w okresie od maja do września – jeden raz w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz na dwa tygodnie
odpady wielkogabarytowe – cztery razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem
 

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne:

odpady komunalne zmieszane – dwa razy w tygodniu
odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – raz w tygodniu
odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz w tygodniu
odpady komunalne biodegradowalne – raz w tygodniu
odpady wielkogabarytowe – jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem


„Odpady komunalne wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, należy gromadzić w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (zatok śmietnikowych) nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe należy zgromadzić najpóźniej do godziny 6.00 rano dnia, w którym następuje ich odbiór”

Nieruchomości niezamieszkałe:

odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie
odpady zbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe) – raz w miesiącu
odpady komunalne biodegradowalne – raz w tygodniu
 

 


 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: