Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA!!!

Wpłaty należy dokonywać na otrzymany indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, wskazując adres nieruchomości, dla której dokonywana jest płatność.


OD SIERPNIA 2015r. OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.


STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ WYNOSI 10 ZŁ OD OSOBY/MIESIĄC


STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ WYNOSI 15 ZŁ OD OSOBY/MIESIĄC

 

Uchwałą XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015r. ustalono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Stawka obowiązuje od miesiąca sierpnia 2015r.

Nieruchomości zamieszkałe

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 10,00 złotych od osoby/miesiąc.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 15,00 złotych od osoby/ miesiąc.

Nieruchomości niezamieszkałe

Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi miesięcznie:
1) pojemnik 110-120 l lub worek - 31,00 złotych
2) pojemnik 240 l - 61,00 złotych
3) pojemnik 1100 l -124,00 złote
4) pojemnik 2500 l - 281,00 złotych
5) pojemnik KP-5 - 561,00 złotych
6) pojemnik KP-7 - 785,00 złotych
7) pojemnik KP-10 - 1122,00 złotych

Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi miesięcznie:
1) pojemnik 110-120 l - 43,00 złote
2) pojemnik 240 l - 86,00 złotych
3) pojemnik 1100 l - 174,00 złote
4) pojemnik 2500 l - 395,00 złotych
5) pojemnik KP-5 - 790,00 złotych
6) pojemnik KP-7 - 1106,00 złotych
7) pojemnik KP-10 - 1580,00 złotych

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe –ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się za dany rok do dnia 20 lipca lub w dwóch równych ratach, w terminie do 20 lipca oraz do dnia 20 listopada


 

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: