Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Uchwały

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Uchwała nr XLVIII/535/17 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf 126 (kB)
uchwała nr XXX/327/16 w sprawie określenia wzoru dekla o wysok opłaty za gok składanej przez właścicieli domków letnisk lub ROD .pdf 473 (kB)
uchwała nr XXX/326/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp odp kom składanej przez właścicieli nier. .pdf 1 (MB)
Uchwała nr XXVI/286/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej .pdf 4 (MB)
uchwała nr XXVI/285/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/456/12 określenie terminu częstotliwości i trybu uiszcznia opłat za gok .pdf 222 (kB)
uchwała nr XXVI/284/16 w sprawie ustalenia ryczałtkowej stawki opłaty za g.o.k od domku letnistk. lub innej nier. (ROD) .pdf 198 (kB)
uchwała nr XXIV/247/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze .pdf 258 (kB)
uchwała nr XXIV/248/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych .pdf 219 (kB)
uchwała nr XII/126/15 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości .pdf 185 (kB)
uchwała nr XII/125/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych .pdf 198 (kB)
obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 .pdf 310 (kB)
uchwała nr XI/114/15 w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf 125 (kB)
uchwała nr LII/772/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/454/12 .pdf 158 (kB)
uchwała nr LII/771/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/453/12 .pdf 142 (kB)
obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/481/12 .pdf 207 (kB)
obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/454/12 .pdf 168 (kB)
obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 .pdf 244 (kB)
uchwała nr XLVI/685/13 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf 217 (kB)
uchwała nr XXXVIII/569/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/481/12 .pdf 136 (kB)
uchwała nr XXXVII/528/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/454/12 .pdf 138 (kB)
uchwała nr XXXVII/527/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/453/12 .pdf 145 (kB)
uchwała nr XXXII/481/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości .pdf 155 (kB)
uchwała nr XXX/456/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln .pdf 129 (kB)
uchwała nr XXX/455/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf 1 (MB)
uchwała nr XXX/454/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych .pdf 160 (kB)
uchwała nr XXX/453/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze .pdf 218 (kB)
uchwała nr XXIX/410/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszka .pdf 129 (kB)
uchwała nr XXIX/409/12 w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf 143 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: