Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

„Eksperyment w obiektywie”

18.09.2017 r.

I nabór beneficjentów do projektu „Eksperyment w obiektywie”

W związku z przystąpieniem Miasta Zabrze do realizacji projektu „Eksperyment w obiektywie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Urząd Miasta Zabrze ogłasza I rekrutację do projektu.

Celem projektu jest nabycie kluczowych kompetencji oraz wykształcenie postaw kreatywnych u 120 uczniów z Zespołu Szkół nr 10 i Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu poprzez realizację zajęć rozwijających umiejętności społeczne, zainteresowania, wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych, opartych na nowoczesnych technologiach i metodzie eksperymentu.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz składania dokumentów rekrutacyjnych w sekretariatach szkół lub w Biurze Projektu (Wydział Oświaty, ul. Wolności 286, po. 310)
 

6.10.2017r.

06.10.2017 r. zakończono rekrutację uczniów Zespołu Szkół nr 10 oraz Zespołu Szkół nr 18 do projektu „Eksperyment w obiektywie”, poniżej załączony został protokół z posiedzenia komisji. rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Protokol_z_posiedzenia_komisji .pdf 305 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: