Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet VII Infrastruktura Edukacyjna Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego

Całkowita wartość projektu

16 698 141,72 zł


Wysokość dofinansowania

13 581 093,42 zł


Opis projektu


Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku umiejscowionego w kompleksie
budynków użytkowanych przez Politechnikę Śląska w Zabrzu. Adaptowane obiekty będą służyły kształceniu studentów, doktorantów, młodej kadry naukowej.
Sale dydaktyczne zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy oraz umeblowanie.
W wyniku realizacji projektu zostanie również zagospodarowany teren w otoczeniu budynków- powstanie parking, drogi wewnętrzne oraz chodniki. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju dydaktyki i poprawa dostępności edukacji na poziomie uczelni wyższej w układzie lokalnym i regionalnym.


Okres realizacji

Luty 2007r - Grudzień 2011r
 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
politechnika .doc 331 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: