Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze

Rozmiar tekstu: A A A

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Całkowita wartość projektu: 1 559 221,00 zł
Wysokość dofinansowania: 1 262 026,41 zł

 

Opis projektu


Istotą projektu jest budowa i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Systemu
Informacji o Terenie, którego zasadniczą częścią będą dedykowane rozwiązania
informatyczne , służące do prezentacji informacji zgromadzonych w publicznych
rejestrach i bazach przestrzennych oraz świadczenia usług on Line.
Wdrożone portale (fron-line) oraz aplikacje dedykowane (back-office) mają
podnieść dostępność oraz jakość prezentowanych danych, również dzięki ich
integracji z przestrzenią oraz wizualizacji w Internecie w postaci interaktywnych map.
Realizacja projektu nastąpi poprzez rozwój działającego w Urzędzie systemu GIS,
a dostęp do prezentowanych informacji odbywać się będzie za pomocą standardowej przeglądarki www.

 

Okres realizacji

Marzec 2008r – Listopad 2010r
 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
SIT .doc 330 (kB)
SIT .pdf 102 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: