Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Cyfrowe Usługi Miast

„Cyfrowe Usługi Miast” / „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców”

Wartość: 1 305 004,50 PLN

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dla osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Termin realizacji: 02.01.2019 – 30.06.2020

Partnerstwo: Miasta: Skierniewice, Piła, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno

Lider: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Produkty:
• Wdrożenie portalu podatkowego i magistrali usług
• Zakup i wdrożenie podsystemu sms
• Szkolenia z zakresu podatków i opłat lokalnych
• Szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami
• Opracowanie modelu ciągłego doskonalenia procesów zarządczych
w Gospodarowaniu Nieruchomościami – proces BPMN
• Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta, poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.


 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: