Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt "Pakiet na start"

 

 

NAZWA PROJEKTU  "PAKIET NA START"


NAZWA BENEFICJENTA  MIASTO ZABRZE


WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN] 2 313 663,29


W TYM DOFINANSOWANIE [PLN] 2 243 554,54

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT


OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.01.2019 - 31.12.2020


Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Zabrze poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- kobiet ( w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
- osób z niepełnosprawnościami,
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotnych,
- o niskich kwalifikacjach. r.
W okresie 24 miesięcy planowane jest zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia w postaci: szkoleń i doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego (finansowego i szkoleniowo-doradczego).
Realizacja projektu przyczyni się do spadku bezrobocia i aktywizacji gospodarczej miasta, w szczególności na obszarach rewitalizowanych.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: