Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

"Sukces rośnie z nami"

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 

Projekt pt „SUKCES ROŚNIE Z NAMI” w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach i-III szkół podstawowych jest realizowany przez Miasto Zabrze (Lider Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W projekcie uczestniczą wszystkie zabrzańskie szkoły podstawowe. W okresie realizacji projektu
w roku szkolnym 2012/2013 wsparciem zostanie objętych 1974 uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych w Zabrzu.
Zakres projektu obejmuje indywidualizację procesu nauczania, polegającą na umożliwieniu korzystania z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów wykazujących braki, jak również rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań
w następujących obszarach:
• zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji
• zajęcia dla uczniów trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
• zajęcia logopedyczne i zaburzeń rozwoju mowy
• gimnastyka korekcyjna dzieci z wadami postawy
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-teatr
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
• muzykoterapia
• zajęcia specjalistyczne ruchowe metodą integracji sensorycznej
Okres realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.12.2013
Informacje na temat Projektu dostępne są również na stronach internetowych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie oraz na stronie :

www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/sukces rośnie z nami/ (zakładka „Sukces rośnie z nami”)
Do pobrania:
• Informacja o realizacji projektu;
• deklaracja uczestnictwa

• Regulamin rekrutacji ;
• Formularz rekrutacyjny dla uczniów/uczennic
• Pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku;
• Oświadczenie/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
zgoda_na_przetw._danych_ .docx 67 (kB)
INDYWIDUALIZACJA_PROCESU_NAUCZANIA_W_KLASACH_I .doc 93 (kB)
Deklaracja_uczestnictwa .doc 102 (kB)
Formularz_zgloszeniowy .doc 124 (kB)
regulamin_rekrutacji_ .docx 84 (kB)
wizerunek-_zgoda .doc 93 (kB)
Wykaz_szkol_ .doc 110 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: