Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Projekt realizowany jest w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach. Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń za granicą, a instytucjom wysyłającym stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

W grudniu 2013 r. zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji w ramach projektu „Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół” przeprowadzona została rekrutacja dyrektorów i nauczycieli zabrzańskich szkół. W ramach projektu zaplanowano dwa szkolenia dla uczestników w Istituto don Milani Rovereto (Włochy). Przed każdym szkoleniem uczestnicy biorą udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym.

W terminie od 09.03.2014 do 16.03.2014 roku I grupa uczestników projektu odbyła szkolenie w Istituto don Milani Rovereto (Włochy). W szkoleniu wzięło udział 15 dyrektorów i nauczycieli zabrzańskich szkół. Kolejne szkolenie w ramach projektu dla II grupy uczestników zaplanowano na jesień 2014 r.

E- teacher zastosowanie nowych technologii w procesie nauczania Zespól szkół Nr 10
w Zabrzu

W dniach od 28.04.14 do 02.05.2014 roku grupa piętnastu nauczycieli z ZS10 w Zabrzu wraz z kadrą zarządzajacą odwiedziła średnią szkołę ogólnokształcącą dla chłopców na Gozo- Malta. Szkoła na Gozo jest placówką wykorzystującą na co dzień nowoczesne technologie, tablice interaktywne są w każdej pracowni, stąd nauczyciele są zobligowani do posługiwania się nimi na zajęciach. Tygodniowa wizyta w ich placówce pozwoliła na dokładne zapoznanie się z metodami i efektami pracy tamtejszych szkół.

Podczas pobytu na Gozo zapoznano się z system edukacji na Malcie, podstawą programową i programami nauczania. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach na temat stosowania nowoczesnych technologii, wykładach na temat prezentacji komputerowych czy użycia różnych zasobów internetowych w celu uatrakcyjnienia procesu lekcyjnego: „Innovations in learning technologies for English language teaching”, “Teaching with moodle”, „Telecollaboration at a secondary school”. Przeprowadzono debatę na temat edukacji XXI wieku. Hospitowano lekcję prowadzoną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz dyskutowano i wymieniono doświadczenia z nauczycielami maltańskimi. Osoby zarządzajace oświatą odwieziły również inne placówki- szkołę dla dziewcząt czy szkołę katolicką- zapoznając się z odmiennymi formami zarządzania placówkami oświatowymi na Malcie.

„Sześciolatek w szkole – kolega starszym bratem” Szkoła Podstawowa Nr 43 w Zabrzu
Zgodnie z założeniami projektu, grupa pięciu nauczycieli w dniach od 20.01.2014 do 26.01.2014 roku uczestniczyła w wizycie studyjnej w Szkole Podstawowej w Trnawie na Słowacji, z którą Szkoła Podstawowa Nr 43 współpracuje od lat przy realizacji zadań w projektach Programu Uczenie się przez całe życie- Comenius. Realizacja projektu polegała na indywidualnym szkoleniu w następujących formach:
• hospitacji zajęć lekcyjnych celem obserwacji aktywnych metod pracy z dzieckiem
6- letnim;
• obserwacji pracy nauczycieli z mniejszościami narodowymi;
• stosowaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu dzieci.

Ważnym celem projektu było zmotywowanie nauczycieli do posługiwania się językiem niemieckim i przełamywanie barier. Udział w projekcie to wspaniała przygoda językowa, kulturowa, społeczna, która dostarcza wielu impulsów do dalszej pracy nauczycielskiej. Jest swoistym antidotum na stres i zmęczenie ale również może być urozmaiceniem i wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela. Kolejny etap współpracy obu szkół to wymiana uczniów klas VI.
 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
informacja_o_zakonczeniu_projektu .docx 217 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: