Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Rodzina na 5 +

Rozmiar tekstu: A A A

RODZINA NA 5+Najcenniejszym atutem każdej społeczności jest RODZINA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, stawiając na ponadczasowe wartości, doceniając trud, jaki trzeba włożyć w wychowanie, opiekę i wykształcenie dzieci, Miasto Zabrze Uchwałą Nr XIV/145/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 września 2011 r. rozpoczęło wdrażanie programu dla rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - ”Rodzina na 5+"

1. CEL PROGRAMU
CELEM Programu ”Rodzina na 5+” jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych.

2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
a. Adresaci programu:
Osobami mogącymi wziąć udział w Programie są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz podopieczni zabrzańskich całodobowych placówek opiekuńczo ¬wychowawczych, zamieszkujący na terenie Miasta Zabrze (Regulamin wydawania karty Programu ”Rodzina na 5+” oraz zasady przystępowania do Programu - w załączniku poniżej)
b. Co zrobić, aby otrzymać kartę uprawniającą do uczestnictwa w Programie:

Uwaga !!!
-proszę pobrać nowy wniosek do „Programu Rodzina na 5+”, który został zmieniony Zarządzeniem Nr 350/ZPS/2013 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 970/ZPS/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w „Programie Rodzina na 5+".

PIĘĆ KROKÓW DO 5+
1. Przygotuj konieczne dokumenty:
Aby przygotować dokumentację konieczną do uzyskania karty Programu, należy zrobić kserokopie następujących dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

W PRZYPADKU WNIOSKU O WYDANIE KARTY:

Wraz z wnioskiem o wydanie karty ”Programu Rodzina na 5+” należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty, (których kopie należy dołączyć do wniosku):
a) w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem;
b) w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna;
c) w przypadku dzieci niezameldowanych i nieurodzonych w Zabrzu, nie posiadających legitymacji szkolnych– akt urodzenia;
d) w przypadku studentów do 24 roku życia – aktualna legitymacja studencka;
e) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu;
f) w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych – odpowiednie zaświadczenie.

2.Wypełnij wniosek (wniosek do pobrania w załączniku poniżej):
Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, bądź na komputerze. Dane wszystkich osób muszą być kompletne (numery PESEL, dowodów osobistych, legitymacji szkolnych i studenckich).
Prosimy o wpisanie stopnia pokrewieństwa z wnioskodawcą: mąż, żona, syn, córka, rodzina zastępcza, wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej.

3. Złóż wniosek
Wypełniony wniosek wraz z konieczną dokumentacją (kserokopie ww. dokumentów tożsamości) należy złożyć w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 207, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.
Prosimy o wpisanie w odpowiedniej rubryce wniosku danych do kontaktu: numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego, adres email.

4. Odbierz informację
Wniosek zostanie sprawdzony i jeśli wszystkie dane będą kompletne i wszystko będzie się zgadzać, każda osoba z rodziny otrzyma imienną kartę, na której znajdzie się imię i nazwisko, adres, numer i data ważności karty, uprawniającą (wraz z dokumentem tożsamości) do korzystania z ulg proponowanych przez Partnerów Programu.
O przygotowaniu karty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Przyjdź po kartę
Kartę odbieramy w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 207, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Jeśli kart nie może odebrać wnioskodawca, prosimy o dostarczenie przez osobę odbierającą upoważnienia do odbioru kart podpisanego przez wnioskodawcę.+ - Korzystaj

Karta programu (wzór karty w załączniku poniżej)
Karta jest ważna tylko z aktualnym dokumentem tożsamości, a u dzieci poniżej 6 roku życia (nie posiadających legitymacji szkolnej) tylko w obecności opiekuna z ważnym dokumentem tożsamości.
Aby korzystać z karty należy mieć zawsze przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem:
dorośli: dowód osobisty,
pełnoletnie dzieci – ważną legitymację
dzieci w wieku szkolnym- legitymację
dzieci młodsze korzystają z kart pod opieką rodziców

Uwaga!!!
Karty są ważne przez rok, aby przedłużyć datę należy przynieść karty wszystkich członków rodziny, wypełnić wniosek.

Ponadto jeżeli dane zawarte we wniosku o przedłużenie karty ”Programu Rodzina na 5+”:

a.) nie zmieniły się od czasu złożenia wniosku o wydanie karty ”Programu Rodzina na 5+ ”do wniosku nie trzeba dołączać dokumentów
b.) zmieniły się, wobec powyższego wraz z wnioskiem o przedłużenie karty ”Programu Rodzina na 5+” należy przedstawić do wglądu dokumenty, które uległy zmianie (których kopie należy dołączyć do wniosku):*
□ w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem; *
□ w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna; *
□ w przypadku dzieci niezameldowanych i nieurodzonych w Zabrzu, nie posiadających legitymacji szkolnych– akt urodzenia; **
□ w przypadku studentów do 24 roku życia – aktualna legitymacja studencka; *
□ w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu; *
□ w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych – odpowiednie zaświadczenie.*

3. PARTNERZY PROGRAMU
Zapraszamy do udziału w Programie ”Rodzina na 5+” prywatnych przedsiębiorców, szczególnie: kina, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie itp.
Wszelkich informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielą pracownicy Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 207, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, nr telefonu (32) 3733 521 lub (32) 3733 435, email: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
(wzór porozumienia dla Partnerów w załączniku poniżej)
Wszystkie firmy uczestniczące w Programie ”Rodzina na 5+” posiadają specjalne oznaczenia. Jeśli zobaczysz poniższy symbol, oznacza to, że na pewno w tym miejscu możesz skorzystać z rabatu.

 

Mc Donald´s Zabrze przekazał dla rodzin uczestniczących w Programie ”Rodzina na 5+” BONIFIKARTY ważne od ważne od 1 stycznia br. do 30 czerwca br. Zainteresowanych zapraszamy po odbiór do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286, II.P. pok. 207) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Przy odbiorze należy okazać kartę Programu „Rodzina na 5+” oraz ważny dokument tożsamości..

Akademia rozwoju małego dziecka TĘCZOWY DOMEK zaprasza 2 i 3-latków na zajęcia rozwojowo-kreatywne w gronie rówieśniczym. Informacje o zapisach i kontakt na www.teczowydomek.net . Dla posiadaczy kart programu Rodzina 5+ rabat 50zł na abonament.

Szkoła angielskiego CLAN CITY zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy angielskiego. Informacje o zapisach i kontakt na www.clancity.pl . Dla posiadaczy kart programu Rodzina 5+ dodatkowy rabat 50zł.
 

 

PARTNERZY PROGRAMU "Rodzina na 5+":

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju 207, II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, nr telefonu (32) 37-33-521 lub (32) 37-33-435, email: sekretariat_zps@um.zabrze.pl


 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
AKTUALNY_WNIOSEK_PROGRAMU_RODZINA_NA_5 .docx 21 (kB)
Wzor_porozumienia_dla_Partnerow_ProgramuRodzina_na_5 .doc 324 (kB)
logo_Program_Rodzina_na_5_plus .pdf 188 (kB)
Regulamin_wydawania_karty_Programu .doc 31 (kB)
rodzina_na_5_plus-04_Ostateczna .JPG 374 (kB)
uchwala .pdf 442 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: