Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Biuro ds. Inwestorów

Rafał Kobos - Naczelnik Biura, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestorów

Biuro ds. Inwestorów
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel. (32) 273-97-57
e-mail: sekretariat_bi@um.zabrze.pl 

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

 

Zadania:

Do zakresu działań Biura ds. Inwestorów należy w szczególności:

1. Współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami

2. Sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów innymi podmiotami

3. Badanie rynków zagranicznych związane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowymi środowiskami gospodarczymi i biznesowymi

4. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych

5. Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

6. Współpraca z inwestorem już pozyskanym dla Miasta w zakresie pomocy doradczej w ramach prowadzenia działalności inwestycyjnej (tzw. Aftercare)

7. Sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej

8. Inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych

9. Podejmowanie działań z zakresu Public Relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów

10. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi mediami gospodarczymi

11. Prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta i podmiotów z nim współpracujących w szczególności w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych oraz na targach, konferencjach i sympozjach

12. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych poraz rozwojem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Zabrza

13. Przygotowanie i koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

14. Opracowywanie strategii uzbrajania i udostępniania inwestorom terenów inwestycyjnych Miasta oraz koordynowanie działań zmierzających do uzbrojenia i udostępnienia potencjalnym inwestorom terenów inwestycyjnych Miasta

15. Nadzór nad jednostką Powiatowy Urząd Pracy w zakresie prawidłowego jej funkcjonowania.
 


 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: