Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Rozmiar tekstu: A A A

Naczelnik:

tel.: 032 271-02-16; 032 373-35-84

ul. Wolności 211
41-800 Zabrze

telefony:

032 271-02-16
032 373-35-82 - archiwum
032 373-35-85 - z-ca kierownika
032 373-35-83 - sekretariat
fax: 032 373-35-82

e-mail: sekretariat_usc@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

Rejestracja urodzeń:
poniedziałek: 7.30-17.00
uznanie ojcostwa dziecka oraz inne oświadczenia woli dotyczące urodzenia
przyjmowane są w poniedziałki do godziny 15.30
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Małżeństwa:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Rejestracja zgonów:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30
sobota: 7.30-14.00

Archiwum (wydawanie odpisów):
poniedziałek: 7.30-17.00
od wtorku do piątku: 7.30-13.30

Archiwum (wydawanie odpisów):

poniedziałek: 7.30-17.00

od wtorku do piątku: 7.30-13.30

 

Zadania:

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie z tych aktów odpisów i zaświadczeń,

2) sporządzanie dokumentacji dotyczącej zawierania związków małżeńskich obywateli polskich z cudzoziemcami,

3) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

4) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

5) przyjmowanie oświadczeń woli o:
• wstąpieniu w związek małżeński,
• wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone w małżeństwie,
• uznaniu dziecka,
• nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
• wyborze dla dziecka innego imienia niż wpisane w akcie urodzenia,
• powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
• ostatniej woli spadkodawcy,

6) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce w zakresie rejestracji stanu cywilnego,

7) wydawanie decyzji w sprawach zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk,

8) rejestracja zmiany stanu cywilnego w rejestrze PESEL,

9) wnioskowanie o nadanie numeru PESEL w związku z urodzeniem,

10) zameldowanie osoby nowonarodzonej,

11) wymeldowanie osoby zmarłej,

12) organizowanie uroczystości z okazji:
• długoletniego pożycia małżeńskiego,
• nadania dziecku imienia,
• 100-lecia urodzin.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: