Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Naczelnik: Sławomir Kenig

tel.: 032 271-02-16; 032 373-35-84

ul. Wolności 211
41-800 Zabrze

telefony:

032 271-02-16
032 373-35-82 - archiwum
032 373-35-85 - z-ca kierownika
032 373-35-83 - sekretariat
fax: 032 373-35-82

e-mail: sekretariat_usc@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

Rejestracja urodzeń:
poniedziałek: 7.30-17.00
uznanie ojcostwa dziecka oraz inne oświadczenia woli dotyczące urodzenia
przyjmowane są w poniedziałki do godziny 15.30
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Małżeństwa:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30

Rejestracja zgonów:
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek - piątek: 7.30-15.30
sobota: 7.30-14.00

Archiwum (wydawanie odpisów):
poniedziałek: 7.30-17.00
od wtorku do piątku: 7.30-13.30

Zadania:

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w systemie rejestrów stanu cywilnego,
 2. wydawanie odpisów i zaświadczeń na podstawie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
 3. zameldowanie i występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
 4. zmiana numeru PESEL w związku ze sprostowaniem daty urodzenia lub zmianą płci,
 5. weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL zgodnie z ustawą o ewidencji ludności,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń w oparciu o ustawę prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę o zmianie imienia i nazwiska,
 7. przyjmowanie oświadczeń woli na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
 8. organizowanie uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin,
 9. rejestracja zdarzeń mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego,
 10. uzupełnianie i prostowanie aktów stanu cywilnego,
 11. przenoszenie aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
 12. przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Wojewody Śląskiego,
 13. przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
 14. sporządzanie testamentów,
 15. prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: