Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Geodezji

Naczelnik: Grzegorz Dragańczyk

Sekretariat Wydziału Geodezji
tel.: 32 373-34-59 /360
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 50
41-800 Zabrze

tel.: 32 373-34-59
fax: 32 373-34-60
e-mail: sekretariat_wg@um.zabrze.pl
http://gis.um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - 7.30-17.00
* wtorek - piątek 7.30-15.30

Zadania:

 Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy w szczególności:

A) Zadania realizowane przez Referat Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) administracja sieci komputerowej „Gis-Zabrze”,

4) administracja miejskiego systemu informacji o terenie oraz bieżąca aktualizacja internetowego planu Miasta,

5) administracja internetowego systemu katalogu ofert nieruchomości.

B) Zadania realizowane przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:

1) prowadzenie nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości,

2) prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,

3) sporządzanie dokumentacji dla komunalizacji nieruchomości wraz z porządkowaniem ksiąg wieczystych,

4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

5) prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków,

6) ujawnianie w księgach wieczystych praw do nieruchomości gminy oraz Skarbu Państwa uzyskanych na podstawie decyzji o podziale nieruchomości w trybie art.. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: