Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Komunikacji

Naczelnik: Elżbieta Sikora

ul. Wolności 286, pok. 102
41-800 Zabrze

Inf. dot. prawa jazdy – tel. 32/37-33-336/323
Inf. dot. rejestracji pojazdów – tel. 32/37-33-561 /570 /571
Inf. dot. transportu drogowego (licencje, zezwolenia, zaświadczenia) - tel.32/37-33-509

e-mail: sekretariat_wk@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30 (pokój 102 -105)
* poniedziałek - piątek, 7.30 - 17.00 (Sala Obsługi Klienta stanowiska 1 -11)

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

1) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych
2) prowadzenie postępowań w sprawie wyrejestrowania pojazdów
3) zwracanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych zatrzymanych przez organy kontroli drogowej
4) czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przywrócenie pojazdu do ruchu (dotyczy pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3500 kg),
5) wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę i potwierdzanie danych na portalu STAROSTA
6) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:
- wydawanie krajowych praw jazdy
- wydawanie międzynarodowych praw jazdy
- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
7) wydawanie, cofanie, wygaszanie:
- zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówka
- licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (SPEDYCJA)
8) wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne
9) nadzór nad wydanymi przedsiębiorcom zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencjami lub zaświadczeniami na potrzeby własne w zakresie wymogów będących podstawą wydania tych dokumentów
10) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb
11) prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień
o kierowania pojazdami
12) prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzór nad stacjami w zakresie prawidłowości wyposażenia, wykonywania badań technicznych pojazdów i prawidłowego prowadzenia wymaganej dokumentacji
13) wydawanie uprawnień do dokonywania badań technicznych diagnostom
14) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
i sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów
i kandydatów na wykładowców dla instruktorów i wykładowców z wymaganiami określonymi w przepisach
15) prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy
16) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom wykonującym zawód przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej
17) sporządzanie półrocznych informacji o liczbie wydanych zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń do Śląskiego Inspektora Transportu Drogowego
18) sporządzanie miesięcznych informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy o zarejestrowanych pojazdach od 3,5 tony
19) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z opłat ewidencyjnych przekazywanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: