Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Naczelnik: Czesława Winecka

tel.: 032 373-34-13

ul. Wolności 286, pok. 203
41-800 Zabrze
tel.: 032 373-34-35
fax: 032 370-14-19
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - 7.30-17.00
* wtorek - piątek 7.30-15.30

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) promocja zdrowia i profilaktyka, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta,

2) analizowanie stanu zdrowotnego mieszkańców,

3) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad SPZOZ-ami, dla których organem tworzącym jest Rada Miasta,

4) współpraca z podmiotami leczniczymi, m. in. poprzez zlecanie realizacji zadań Miasta,

5) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,

6) współpraca z instytucjami pomocy społecznej, m. in. poprzez zlecanie do realizacji zadań Miasta,

7) koordynowanie i realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

8) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Izbą Wytrzeźwień,

9) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

10) realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obsługa Funduszu,

11) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności, m. in. poprzez zlecanie do realizacji określonych zadań Miasta,

12) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych,

13) realizacja zadań wynikająca z regulacji dot. opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,

14) realizacja programów z zakresu polityki społecznej.


Tłumacz Języka Migowego - Mirosław Koperwas

  • kontakt osobisty 607 500 237
  • Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - pok.311, ul.Wolności 286, tel.32- 373-34-67
  • poniedziałki w godz. 10.30- 15.30
     

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: