Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Rozmiar tekstu: A A A

Naczelnik: Aleksandra Łacinnik

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 117
41-800 Zabrze
tel.: 032 373-33-85
e-mail: sekretariat_wp@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - 7.30-17.00
* wtorek - piątek 7.30-15.30

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

A) Zadania realizowane przez Zespół ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych:

1) wymiar podatków i opłat lokalnych,

2) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości,

3) prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

4) obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych,

5) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalania okoliczności, mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników,

6) opracowywanie wniosków o przyznanie kwot rekompensujących dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień,

7) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

8) udzielanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych, dla których Prezydent Miasta Zabrze jest organem podatkowym.

B) Zadania realizowane przez Zespół ds. Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych:

1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym:
• prowadzenie księgowości analitycznej,
• prowadzenie księgowości syntetycznej,

2) windykacja podatków i opłat lokalnych,

3) rozliczanie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów,

4) zwrot nadpłat podatków i opłat lokalnych,

5) przekazywanie 2% wpłat z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych,

6) prowadzenie spraw podatkowych jako wierzyciel w zakresie postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających i upadłościowych.

C) Zadania realizowane poza strukturą zespołów:

1) prowadzenie kontroli podatkowej,

2) współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, a pobieranych przez urzędy skarbowe z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,

3) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg i zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,

4) koordynacja postępowań w zakresie udzielania ulg i zwolnień w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w ramach gminy, w tym sporządzanie sprawozdań,

5) ewidencjonowanie, nadzór i sporządzanie sprawozdań związanych z pomocą publiczną udzieloną przez Miasto i jej jednostki organizacyjne.

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: