Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Naczelnik: Katarzyna Kucia

Siedziba: ul.Powstańców Śląskich 3

Czynne:

poniedziałek w godz. 7.30-17.00

wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30

Telefon: (32) 27 39 770 lub (32) 27 39 773

Zadania:

Do zakresu działania Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości należy w szczególności:

1) przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) prowadzenie spraw w zakresie archiwizacji dokumentacji w zakresie ewidencji działalności gospodarczej,
3) wydawanie dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4) wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej,
5) udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
6) współpraca z organizacjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście,
7) tworzenie programów z zakresu pomocy przedsiębiorcom i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
8) prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych dotyczących:
    a. programów i innych działań skierowanych do przedsiębiorców,
    b. promowania inicjatyw zmierzających do popularyzacji samozatrudnienia,
    c. uczniów i studentów z zakresu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
9) koordynacja działań związanych z organizacją konkursu "Zabrzański Biznesplan",
10) organizacja wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście,
11) koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń w ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
 

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: