Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Dowody osobiste

Rozmiar tekstu: A A A

Wymagane dokumenty:

• Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego bez podpisu składa się OSOBIŚCIE wraz z kompletem dokumentów na Sali Obsługi Klienta (ul. Wolności 286) przy stanowiskach: 18, 19, 21, 22 oraz 24 i 25 przy tych stanowiskach można także odebrać gotowy dowód osobisty
• 2 aktualne zdjęcia w pozycji lewego półprofilu bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami o wymiarach 4,5 x 3,5 cm.
• odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński albo odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku ( akty stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego).
• na żądanie organu- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
• wniosek złożony przez rodziców lub opiekunów dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia wymaga złożenia zgodnego oświadczenia obojga rodziców lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wydanie dowodu osobistego. Złożenie podpisów następuje w obecności urzędnika przyjmującego wniosek po wylegitymowaniu się.

Rozszerzone informacje można uzyskać w trzech miejscach: na stronie BIP w zakładce Urząd Miejski - przewodnik urzędowy (klik) - archiwalne zakładki (prawa strona dół) lub SO "inne" oraz mapa strony Wydział Spraw Obywatelskich.

UWAGA: sugerowany jest wniosek oryginalny, nie ponosimy odpowiedzialności za druki pobrane z Internetu. W przypadku pobierania druku z Internetu prosimy o dwustronne drukowanie.
 

Odbiór dowodu osobistego:
Dowód osobisty odbiera się osobiście na Sali Obsługi Klienta (ul. Wolności 286) przy stanowiskach: 24 lub 25 przekładając jednocześnie następujące dokumenty:
• posiadany dotychczas dowód osobisty w celu unieważnienia (po unieważnieniu dowodu osobistego zwraca się go z urzędu wnioskodawcy)
• Przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę pobytu stałego lub kartę czasowego pobytu.
• Zaświadczenie o utracie dokumentu tożsamości (w przypadku zgłoszenia jego utraty).
 

Opłata skarbowa:
-z dniem 01.01.2010r nie pobiera się opłaty za dowód osobisty

Termin załatwiania spraw:
1. termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni
2. zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
 

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych- tekst jednolity (Dz. U. z 1984r Nr 32 poz. 174 z późn zm., z 1989r Nr 35 poz. 192, z 1990r Nr 34 poz. 198, z 1997r Nr 113 poz. 733 i z 1998r Nr 106 poz. 668 , z 2001r Nr 43 poz. 476.)
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz postępowania w sprawach wydania dowodów, ich wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. Nr 112 poz. 1182 z późn. zm.)
 


 

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Wniosek o wydanie dowodu osobistego .doc 121 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: