Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Akcelerator Technologiczny w Gliwicach wspiera innowacyjny biznes

10.07.2015
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

Chcesz wprowadzić w życie swój innowacyjny pomysł na biznes? Zgłoś się do Akceleratora Technologicznego w Gliwicach (ATG). Celem ATG jest prowadzenie działalności w zakresie współfinansowania projektów B+R w fazach proof-of-principle (PoP) i proof-of-concept (PoC), w celu zwiększenia ich podaży i atrakcyjności dla inwestorów w kolejnych rundach finansowania.

O Funduszu
•Spółka celowa Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” oraz Funduszu SATUS Venture
•Prowadzenie działalności w zakresie współfinansowania Projektów B+R w fazach proof-of-principle (PoP) i proof-of-concept (PoC), w celu zwiększenia ich podaży i atrakcyjności dla inwestorów w kolejnych rundach finansowania
•Źródło finansowania: NCBR oraz inwestorzy prywatni doświadczeni w zakresie tworzenia spółek celowych i inwestycji kapitałowych
•Budżet : 20 mln złotych, w tym wkład inwestorów prywatnych wynosi 4 mln złotych

Założyciele
Park Naukowo - Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. „Technopark Gliwice” posiada szeroko rozwiniętą ofertę dla przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów uczelni.
SATUS to Grupa podmiotów zarządzających funduszami seed i venture capital. Profil działalności SATUS ukierunkowany jest w szczególności na nowatorskie spółki we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się najwyższą stopą zwrotu, ale również najwyższym ryzykiem oraz równoczesne skupienie wszystkich działań organizacyjnych i finansowych na ograniczeniu ryzyka inwestycji. Grupa łączy w sobie potencjał i zalety funduszy inwestycji zamkniętych, tradycyjnej sieci aniołów biznesu oraz instytucji naukowo-badawczych.

Definicje
PoP | PROOF-OF-PRINCIPLE –
faza Projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i stosowane, wstępna ocena potencjału Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu B+R

PoC | PROOF-OF-CONCEPT –
faza Projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i stosowane, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne wykorzystanie wyniku Projektu B+R, zwykle realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R

Główne obszary inwestycyjne
•Inżynieria chemiczna i procesowa
•Inżynieria biomedyczna
•Inżynieria materiałowa (materiały konstrukcyjne)
•Nanotechnologie
•Materiały kompozytowe i nanokompozytowe
•Inżynieria i ochrona środowiska, w tym nowoczesne technologie odzysku i recyklingu
•Biotechnologia i farmacja
•Budownictwo (w tym także drogowe), geodezja (fotogrametria, teledetekcja)
•Energetyka i odnawialne źródła energii
•IT B2B, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technologii komunikacji z urządzeniami oraz algorytmów umożliwiających bliższą interakcje człowieka z komputerem, systemy wspomagania decyzji
•Mechatronika (automatyka, robotyka, inżynieria systemów mechatronicznych)
•Lotnictwo (awionika, napędy lotnicze). Samoloty i pojazdy bezzałogowe, a w szczególności usługi świadczone z ich wykorzystaniem
•Cybernetyka (informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo)
•Elektronika (w tym: optoelektronika, telekomunikacja)
•Mechanika i budowa maszyn

Pozostałe informacje -> załącznik poniżej

Kontakt z ATG
Natalia Marek
E-mail: info@akceleratorgliwice.pl
www.akceleratorgliwice.pl
Tel.: 32 335 85 03
Jacek Kotra - 603 363 266 Luk Palmen - 503 731 458 Michał Chojkowski - 601 093 393

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
PREZENTACJA ATG .pdf 755 (kB)
ZGŁOSZENIE DO ATG .doc 219 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: