Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu

17.06.2020
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

W dalszym ciągu w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, Urząd Miejski w Zabrzu nie prowadzi w pełnym zakresie bezpośredniej, ogólnodostępnej obsługi klientów (związanej z osobistą wizytą w Urzędzie). W pierwszej kolejności załatwianie spraw odbywa się drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 znajduje się tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty. Potwierdzenie złożenia dokumentu można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

W sprawach, w których niezbędna jest osobista wizyta w Urzędzie, należy telefonicznie umówić spotkanie na konkretny dzień i godzinę. Dotyczy to spraw z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, korzystania z wód w zakresie zgody wodnoprawnej, świadczenia usług komunalnych oraz obsługi wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczność umówienia telefonicznej wizyty w Urzędzie nie dotyczy spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania, dopisanie do spisu wyborców, dopisanie do rejestru wyborców, głosowanie korespondencyjne).

Od 5 czerwca br. można odbierać Karty Dużej Rodziny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. W tej sprawię prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pod nr telefonu (32) 37 33 521.

Urząd Miejski w Zabrzu na czas przejściowy czynny jest w godzinach 7.30-15.30, a Punkt Obsługi Klienta w Centrum Handlowym M1 jest nieczynny.

Od 15 czerwca br. w poniedziałki Urząd będzie czynny do godziny 17 (obsługa ostatniego klienta rozpoczynać się będzie o godzinie 16.45). Ponadto zostanie wznowiona obsługa klientów w Punkcie Paszportowym zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta w Zabrzu przy ul. Wolności 286. Złożenie wniosku lub odbiór paszportu będą możliwe wyłącznie po umówieniu wizyty pod numerem telefonu (32) 27 39 621.

Kasy Główne Urzędu są czynne w godzinach 7.30-17.00 w poniedziałki, od wtorku do piątku 7.30-15.00.

Przypominamy, że została uruchomiona specjalna infolinia pod numerami telefonów (32) 37 33 499, (32) 37 33 588 oraz (32) 37 33 300, gdzie urzędnicy udzielają informacji o formie załatwiania spraw w Urzędzie.

Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie znajdują się pod adresem: www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Urząd Miejski” -> „Elektroniczna skrzynka podawcza”.

W załączeniu - lista spraw, które w Urzędzie Miejskim w Zabrzu można załatwić drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Zestawienie nie obejmuje spraw, które mogą zostać rozpoczęte drogą elektroniczną, ale wymagają obligatoryjnego stawiennictwa w Urzędzie, żeby taką sprawę uznać za załatwioną.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Lista_spraw_1 .pdf 287 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: