Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

08.06.2020
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: 22 - 28 czerwca 2020 r.

Kwota dotacji: do 23 000,00 zł.

Nabór skierowany jest w szczególności do osób do 29 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

Ocena wniosków dokonywana będzie, w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, uwzględniając uzyskaną ilość punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobligowana będzie do udziału w obowiązkowym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości.

Kompletny wniosek można złożyć w następujących formach:

w formie papierowej, poprzez wrzucenie podpisanego kompletu dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu przy Placu Krakowskim 9 w Zabrzu,
pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do tut. urzędu),
w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:
• na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupzabrze.pl;
• za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Formy wsparcia".

LINK do strony:
Dokumenty do pobrania

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: