Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Ostatnie dni naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Pakiet na start”!!!

22.03.2019
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych
jpg

Przypominamy, że do dnia 25.03.2019 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Pakiet na start”.
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo po 30 roku życia, zamieszkujesz tereny rewitalizowane Miasta Zabrze i należysz do jednej z poniższych grup:
- kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób powyżej 50 roku życia,
- osób długotrwale bezrobotnych, osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia),
- osób o niskich kwalifikacjach, skorzystaj ze wsparcia w ramach którego możesz uzyskać:
szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• jednorazowe bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 26 808,48 PLN na osobę),
• wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 6 mies.
z możliwością przedłużenia na wniosek uczestnika projektu do 12 mies. (do 2 100 PLN na osobę),
• stypendia szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
• szkolenia i doradztwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.


Projekt "Pakiet na start" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Kwota dofinansowania 2 243 554,54 PLN


Więcej informacji udziela:
biuro projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
adres: ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-76,
e-mail: zcrp@um.zabrze.pl
godziny otwarcia: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: