Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Tarcza 4.0 już obowiązuje

26.06.2020
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1086) w dniu 23 czerwca 2020 r., a 24 czerwca jej przepisy weszły w życie.
Ustawa wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią. Chodzi o kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne, udzielane w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej
i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Ustawa reguluje zasady zawierania umów kredytowych z dopłatami. Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.
Nowe przepisy wprowadzają uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które nie będzie wymagać decyzji sądu do jego otwarcia. Ustawa przewiduje, że takie postępowanie będzie można otworzyć do dnia 30 czerwca 2021 r.
Ustawa wprowadza wiele zmian do obowiązujących już ustaw, w tym Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Tarcza 4.0 wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: