Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Zmiany w sposobie dokonywania wypłat pracowniczych

07.12.2018
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Zgodnie z nowymi przepisami zmieni się zasada wypłaty pensji pracownikom – z gotówkowej do rąk pracownika, na przelew na konto. Od 1 stycznia zatem pracodawca będzie miał obowiązek wpłacania wynagrodzenia za pracę na rachunek bankowy pracownika, a tylko na jego wniosek będzie mógł wypłacać pensję gotówką. Zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z wyżej wskazanej ustawy pracodawca będzie miał 21 dni od wejścia w życie nowelizacji (tj. do 22 stycznia 2019 r.) na poinformowanie – w sposób przyjęty w zakładzie pracy – tych pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku: 1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo 2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Takiej informacji nie trzeba przekazywać wszystkim zatrudnionym osobom, a tylko tym, które dotąd pobierały pensję do rąk własnych. Ci pracownicy będą musieli, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć wniosek o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: