Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Konkursy na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda - archiwum

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce "Turystyka Przemysłowa" na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zabrzu.

Konkurs unieważniony

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Turystyka Przemysłowa” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu zostaje unieważniony.
Zarządzeniem nr 276/BI/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 kwietnia 2014 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Turystyka Przemysłowa” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, a także powołano Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z Regulaminem konkursu.

Zgodnie z terminem wskazanym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie konkursu zamieszczonym w:
1. Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl/biznes
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.zabrze.magistrat.pl
do dnia 23.05.2014 r. do godz. 14:00 wpłynęła 1 Praca konkursowa o numerze indentyfikacyjnym: 100001.

Sąd konkursowy dokonał oceny Pracy konkursowej zgodnie z zasadami i kryteriami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Praca konkursowa o numerze 100001 zdobyła 2,5 pkt, czyli nie uzyskała co najmniej 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z pkt 1 rozdziału XV Regulaminu konkursu, Konkurs zostaje unieważniony.

----------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Turystyka Przemysłowa” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym rozwiązania ekspozycji tematycznej dla ronda zaprojektowanego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu u zbiegu ulic Ziemskiej i Karola Goduli.
Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 23 maja 2014 r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce "Medycyna i Technika" na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu

Konkurs unieważniony

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu zostaje unieważniony.
Zarządzeniem nr 278/BI/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 kwietnia 2014 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, a także powołano Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z Regulaminem konkursu.

Zgodnie z terminem wskazanym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie konkursu zamieszczonym w:
1. Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl/biznes
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.zabrze.magistrat.pl
do dnia 23.05.2014 r. do godz. 14:00 wpłynęła 1 Praca konkursowa o numerze indentyfikacyjnym: 300001.
Do konkursu zgłoszona została również Praca konkursowa o numerze 300002, natomiast Praca ta wpłynęła po terminie wskazanym w Regulaminie konkursu. W związku z powyższym Sąd konkursowy postanowił nie otwierać i tym samym nie oceniać przedmiotowej Pracy konkursowej.

Sąd konkursowy dokonał oceny Pracy konkursowej o numerze 300001 zgodnie z zasadami i kryteriami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Praca konkursowa o numerze 300001 zdobyła 4,0 pkt, czyli nie uzyskała co najmniej 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania. Mając powyższe na uwadze, zgodnie
z pkt 1 rozdziału XV Regulaminu konkursu, Konkurs zostaje unieważniony.

------------------------------------------------

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym rozwiązania ekspozycji tematycznej dla ronda zaprojektowanego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu u zbiegu ulicy Ofiar Katynia z zaprojektowaną drogą zbiorczą w strefie.

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 23 maja 2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce "Sport i Rekreacja" na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu

Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu został rozstrzygnięty.

Wygrała Praca konkursowa nr 200001 autorstwa: Jan Fiałkowski, Jakub Bartko, Barbara Hikman.

 Zarządzeniem nr 277/BI/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 kwietnia 2014 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, a także powołano Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z Regulaminem konkursu.

Zgodnie z terminem wskazanym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie konkursu zamieszczonym w:
1. Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl/biznes
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.zabrze.magistrat.pl
do dnia 23.05.2014 r. do godz. 14:00 wpłynęła 1 Praca konkursowa o numerze indentyfikacyjnym: 200001.

Sąd konkursowy dokonał oceny Pracy konkursowej zgodnie z zasadami i kryteriami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Praca konkursowa o numerze 200001 zdobyła 7,8 pkt i spełniła wszystkie wymogi formalne wskazane w Regulaminie.

Zespół Autorski przedstawił ciekawe rozwiązanie możliwości zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja”. Praca konkursowa jest oryginalna i spójna z tematyką zagospodarowania. Koncepcja spełnia podstawowe warunki czytelności przekazu, atrakcyjności formy oraz widoczności dla kierujących pojazdami.

 -------------------------------------------------

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym rozwiązania ekspozycji tematycznej dla ronda zaprojektowanego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu u zbiegu ulicy Pod Borem i przedłużenia ulicy Kopalnianej.

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 23 maja 2014 r.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: