Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Rozstrzygnięcie konkursu o tematyce "Medycyna i Technika"

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu został rozstrzygnięty.

Wygrała Praca konkursowa nr 200005 opracowana przez firmę An Archi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice, reprezentowaną przez Pana Tomasza Kacprowicza.

Zarządzeniem nr 1001/BI/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 listopada 2014 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, a także powołano Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z regulaminem konkursu.

Zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniu oraz regulaminie konkursu zamieszczonym w:
1. Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl/biznes
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.zabrze.magistrat.pl do dnia 12.01.2015 r. do godz. 14:00 wpłynęło 5 Prac konkursowych o numerach indentyfikacyjnych: 200002, 200003, 200004, 20005, 200006.

Sąd konkursowy dokonał oceny Prac konkursowych zgodnie z zasadami i kryteriami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Złożone prace konkursowe zostały ocenione zgodnie z poniższą tabelą:
Numer identyfikacyjny pracy konkursowej Uzyskana liczba punktów
200002  -  7,0
200003  -  3,8
200004  -  5,4
200005  -  9,4
200006  -  6,2
Praca konkursowa o numerze 200005 zdobyła 9,4 pkt i spełniła wszystkie wymogi określone w regulaminie konkursu.
Zwycięska Praca konkursowa trafnie łączy dwie dziedziny w życiu Miasta: „Medycynę i Technikę” poprzez użycie atrakcyjnej formy serca, finezyjnie połączonej z materiałami w postaci miedzi i stali ocynkowanej ogniowo z zastosowaniem światła. Symbol serca ujęty w nowoczesnej formie łączy medycynę z techniką wyrażoną elementami świecących słupów. Przyjęte rozwiązanie kompozycji nawierzchni jest rozwinięciem formy przestrzennej głównego elementu dekoracyjnego. Koncepcja jest spójna, oryginalna i bardzo atrakcyjna.
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Medycyna i Technika” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym rozwiązania ekspozycji tematycznej dla ronda zaprojektowanego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu u zbiegu ulicy Ofiar Katynia z zaprojektowaną drogą zbiorczą w strefie.

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 12 stycznia 2015 r.

Więcej informacji w załączniku.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1
Czy od projektantów będzie się wymagać w dokumentacji budowlanej mapy do celów projektowych sporządzonej przez geodetów, czy wystarczy podkład mapowy wykonany przez firmę Egis, dla którego wykonana została wcześniej mapa do celów projektowych, którego właścicielem jest miasto jako inwestor w całym przedsięwzięciu drogowym?

Odpowiedź
Projekt zagospodarowania terenu:
 będący elementem projektu budowlanego, dołączonego do wniosku o pozwolenie na budowę lub
 dołączony do zgłoszenia budowy małej architektury w miejscach publicznych
powinien być sporządzony na mapie do celów projektowych.
Ważność istniejących map do celów projektowych powinien stwierdzić projektant z udziałem geodety, analizując treść mapy ze stanem faktycznym w terenie.

Pytanie nr 2
Czy cała dokumentacja budowlana może zostać przygotowana na podkładzie wskazanym przez inwestora będącym załącznikiem do ogłoszenia?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza przygotowanie dokumentacji budowlanej na podkładzie wskazanym przez inwestora będącym załącznikiem do ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że dokumentacja powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Zarzadzenie_w_sprawie_powolania_Sadu_Konkursowego_i_ogloszenia_konkursu_na_opracowanie_koncepcji_architektonicznej_zagospodarowania_ronda_o_tematyce_Medycyna_i_Technika_11.2014 .pdf 2 (MB)
200005_MIT_PLANSZA_01 .pdf 5 (MB)
200005_MIT_PLANSZA_02 .pdf 4 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: