Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

VII Międzynarodowa Konferencja pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi

VII Międzynarodowa Konferencja Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi” odbyła się w dniach 23-24.11.2017 r. Hasłem tegorocznej Konferencji były KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI.

Konferencja została objęta patronatem honorowym:
• Marszałka Województwa Śląskiego,
• ICF Poland

W zmieniającym się w cyfrowym tempie otoczeniu biznesowym kluczowa staje się dla pracodawców transformacja kultury organizacyjnej, która będzie wspierać utrzymanie i zaangażowanie pracowników oraz przyciągać kandydatów do pracy. Również sektor samorządowy, aby mógł działać efektywnie powinien zmierzać do zwinnej organizacji, czyli reagującej w sposób ciągły na zmiany, a także samoistnie stawać się liderem zmian. Jednym z wyzwań staje się pozyskiwanie kompetencji umożliwiających realizowanie tych celów. I właśnie wokół tematu kompetencji skupiły się rozważania uczestników VII Międzynarodowej Konferencji.
Udział w Konferencji wzięło 149 uczestników, będących przedstawicielami różnych branż i dziedzin życia, w tym również goście ze Szwecji.

W imieniu prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik przybyłych gości powitał Krzysztof Lewandowski - z-ca pezydenta Zabrza, życząc owocnej wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wszystkim uczestnikom.

Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski prof. nzw. w Politechnice Śląskiej opowiedział o roli edukacji akademickiej w kształtowaniu kompetencji przyszłości.
Dr Ewa Weber – sekretarz Miasta Zabrze przedstawiła wyniki badania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej zainicjowanego przez Miasto Zabrze. Szczegółowy raport z badania zostanie opublikowany w zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w sesji pozytywnych relacji, przygotowanej i poprowadzonej przez Karolinę Hudowicz (dyrektor ICF oddział Śląsk) oraz Panią Izabelę Kluzek-Kot (dyrektor zarządzającego HPR Group) opartej o koncepcję zarządzania turkusowego.
W pierwszym dniu konferencji goście wysłuchali także następujących prelekcji:
• Nadejda Kirova - partner merytoryczny Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego, Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju, dot. podstawowej kompetencji przyszłości,
• Piotr Darwaj (Executive Consultant PMP, Associated Certified Coach IBM) oraz Robert Żyśko (kierownik Referatu ds. strategii i analiz społeczno-gospodarczych w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin) przestawili analityczny obraz miasta na jednej kartce,
• Elin Gustafsson (przewodnicząca Komitetu Pracodawców Miejskich, Komisarz Miasta Lund) przedstawiła koncepcję działania swojego miasta na rzecz równouprawnienia kobiet i promowania praw człowieka oraz założenia dot. zarządzania kompetencjami w mieście Lund w ramach sześciu filarów rozwoju HR,
• Jarosław Zamroch (partner Lumina Learning EMEA, trener, manager, coach) przedstawił koncepcję sposobu wykorzystania narzędzi i podejście Lumina Learning do budowania zespołów oraz rozwijania kompetencji pracowników,
• Na zakończenie pierwszego dnia konferencji o swojej pasji do gotowania i wypracowanym przez siebie przepisie na sukces opowiedziała uczestnikom Maria Ożga- finalistka programu MasterChef.
Podczas uroczystej kolacji wręczono wyróżnienia dla uczestników badania pracodawców samorządowych.
Ankiety złożone przez uczestników badania ocenili:
• prof. dr hab. Izabela Jonek-Kowalska - prodziekan ds. ogólnych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
• Karolina Hudowicz – dyrektor ICF Śląsk
• dr Ewa Weber – sekretarz Miasta Zabrze.

Wyróżnienia wręczone zostały w czterech kategoriach: 


 

Miasto Zabrze również poddało się ocenie ekspertów (z oceny wyłączyła się dr Ewa Weber) i uzyskało wysoką ilość punktów w kategorii powyżej 500 pracowników (146 punktów). Wynik osiągnięty przez Miasto Zabrze nie był brany pod uwagę przy kwalifikowaniu do wyróżnień.
Drugi dzień konferencji podzielony został na trzy panele o charakterze warsztatowym.
Panel:
• HR w administracji:
- Piotr Darwaj oraz Robert Żyśko, którzy podczas warsztatów uszczegółowili zaprezentowane w pierwszym dniu konferencji rozwiązanie zrealizowane w Urzędzie Miasta Lublin polegający na procesowym podejściu do zarządzania,
- Agnieszka Kropidłowska oraz Agnieszka Krzyśka (praktycy HR w Oddziale Rozwoju Kadr Urzędu Miasta Poznania) zaprezentowały koncepcję Action Learning- nowy wymiar szukania rozwiązań i rozwoju kompetencji,
- Dariusz Jędryczek (dyrektor CUI we Wrocławiu) etapy wdrożenia wspólnych usług informatycznych we Wrocławiu, którego efektem było utworzenie jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych,
• Trendy HR:
- Jacek Zgutczyński (kierownik Biura Wsparcia i Projektów Pion Obsługi Klienta Asseco Data Systems S.A.) przekonywał, że microzespoły to klucz do sukcesu i osiągnięcia zamierzonych celów,
- Małgorzata Kusyk (certyfikowany project manager PMP®/PRINCE2®, CEO AgilePMO, koordynatorka Kozminski Executive Business School - Akademia Leona Kożmińskiego, mentor, trener biznesu, wykładowca MBA) wprowadziła uczestników w temat zarządzania projektami - jak Agile zmienia organizację, projekty i rolę kierownika projektu.
• Nowe Technologie:
- Kamila Bień (specjalista ds. sprzedaży, Comarch Healthcare/ Centrum Medyczne iMed24) wprowadziła uczestników w temat profilaktyki zdrowotnej oraz zaprezentowała metody na dbanie o zdrowie pracownika w miejscu pracy,
- Wojciech Białkowski (prezes Zarządu Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych) zaprezentował sposób, w jaki można wykorzystać metodykę modelowania procesowego do budowy efektywnie zarządzanej organizacji,
- Sebastian Bienkiewicz (Business Development Manager Altkom Akademia S.A.) wprowadził uczestników w temat cyberbezpieczeństwa, uświadamiania pracownikom zagrożeń oraz sposobów mierzenia nabywania kompetencji w tym obszarze.


Dziękujemy za czynny udział, wymianę cennych doświadczeń

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Podsumowanie_Konferencji .pdf 1 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: