Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Instytucje otoczenia biznesu - współpraca

Jednym ze szczególnych zadań jakie wypełnia ZCRP jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu (IOB), w celu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w mieście (MŚP).
 

Zadanie to jest szczególnie ważne ponieważ nie ma możliwości prawidłowego rozwoju przedsiębiorczości bez instytucji otoczenia biznesu. Ciągły kontakt, kojarzenie IOB z przedsiębiorcami (spotkania biznesowe, pikniki dla przedsiębiorców), udostępnianie pomieszczeń w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów to inicjatywy, które realizuje ZCRP każdego roku.
W ramach współpracy z IOB
- dbamy o szeroką skalę i wysoki poziom współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu.
- inicjujemy dostosowanie oferty IOB do potrzeb MŚP poprzez działania marketingowe – ankietyzację MŚP, czyli badanie potrzeb przedsiębiorców, informujemy przedsiębiorców o podejmowanych przez IOB inicjatywach
- monitorujemy stan (zakres, cena) i jakość oferty IOB
- informujemy o usługach proponowanych przez IOB, dobrych praktykach stosowanych przez IOB oraz poprawie jakości i dostępności usług oferowanych przez IOB
- udostępniamy pomieszczenia - zapewniających szerokie dotarcie do przedsiębiorców, zwłaszcza tych uruchamiających działalność gospodarczą.
- promujemy usługi IOB i podczas rozmów z przedsiębiorcami i na naszych stronach internetowych, jednocześnie pracujemy nad poprawą wizerunku IOB
- inicjujemy powstawanie nowych jednostek IOB na terenie miasta – przykład: m.in. z naszej inicjatywy powstaje akademicki inkubator przedsiębiorczości w Zabrzu.

O konieczności propagowania skutecznej pomocy niesionej przez IOB dla MŚP świadczy też poziom wskazań przez przedsiębiorców na potrzeby współpracy z IOB w przyszłości.
Wyniki badań wskazują, że warunkiem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest rozwój instytucji otoczenia biznesu – co z kolei przyczynia się do poprawy sytuacji społeczno--gospodarczej miasta i jego rosnącego znaczenia w regionie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie instytucje IOB, które jeszcze takiego kontaktu z ZCRP nie podjęły – deklarujemy chęć wszechstronnej współpracy i pomoc we wszelkich inicjatywach służących rozwojowi MŚP w naszym mieście.

Jednocześnie zachęcamy przedsiębiorców do wspólnego działania.
 

Poniżej stowarzyszenia wspierające przedsiębiorców:


  1. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach http://www.rig.katowice.pl/
  2. Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Gliwicach http://www.riph.com.pl/start
  3. Stowarzyszenie Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich http://www.saps.org.pl/
  4. Stowarzyszenie Inicjatywy Firm Rodzinnych http://firmyrodzinne.pl/
  5. Cech Rzemiosł Różnych Malej i Średniej Przedsiębiorczości i Pracodawców http://www.cech.zabrze.pl/
  6. Konfederacja „Lewiatan” http://konfederacjalewiatan.pl/
  7. Stowarzyszenie Kupieckie „Handlowiec”
  8. Zabrzańskie Stowarzyszenie Kupców „Wolny Handel”
  9. Zabrzańskie Stowarzyszenie Kupieckie
10. Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu, Centrum Innowacji Silesia, www.centrumsilesia.pl
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu http://www.pppzabrze.pl/
12. Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa https://www.facebook.com/izba.zabrze/
13. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów www.coie 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: