Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są zwolnienia dla przedsiębiorców z czynszu lokali użytkowych na terenie Miasta Zabrze w zamian za wykonanie w nich prac remontowych?

Zgodnie z zarządzeniem nr 791/ZN/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad stosowania obniżki czynszu za lokale użytkowe, stanowiące własność Miasta Zabrze, w związku z przeprowadzonymi przez najemców remontami wynajmowanych lokali (z poźn. zm.), w przypadku konieczności przeprowadzenia przez najemcę remontu lokalu użytkowego z uwagi na zły stan techniczny w zakresie:
a) wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej,
b) wymiany instalacji gazowej,
c) wymiany instalacji elektrycznej (bez osprzętu),
d) wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej,
e) robót murarskich w zakresie izolacji ścian i wymiany tynków,
f) naprawy lub wymiany instalacji grzewczej bądź pieców grzewczych,
g) innych robót wskazanych przez wynajmującego,
na pisemny wniosek najemcy można wprowadzić obniżkę czynszu najmu za lokale użytkowe do wysokości 2,50 zł/m2 powierzchni użytkowej netto miesięcznie.

2. Jakie są sposoby określania wysokości stawek czynszowych dla pustostanów oferowanych w drodze przetargu (np. niska cena wyjściowa zachęci do ich wynajmu)?

Wysokość stawki wywoławczej czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych proponowanych do wynajęcia w drodze przetargu określa zarządzenie nr 792/ZN/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki wywoławczej czynszu najmu lokali użytkowych i garaży oddawanych w najem w drodze przetargu lub negocjacji, stawki czynszowej za lokale użytkowe oddawane w najem w trybie bezprzetargowym.

3. Czy jest możliwość stworzenia punktu kas Urzędu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich, w celu sprawnego i szybkiego dostępu do uiszczenia opłat, np. z Wydziału Geodezji?

Obecnie nie przewiduje się przygotowania punktu kasowego w budynku Urzędu, przy ul. Powstańców Śląskich. Punkty kasowe Urzędu funkcjonują w położonym niedaleko budynku Urzędu, przy ul. Wolności 286, gdzie można dokonywać wpłat, m.in. z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych, w każdym dniu roboczym – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Dodatkowo możliwość dokonania wpłat w formie gotówkowej – bez dodatkowych opłat – istnieje w oddziałach ING Bank Śląski. Należy równocześnie dodać, iż przygotowanie dodatkowego punktu kasowego wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, jak również z koniecznością zachowania rygorów związanych z ochroną przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych.

4. Czy jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą?

Wpłaty kartami płatniczymi przyjmowane są w Kasach Urzędu Miejskiego oraz Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wolności 286. Usługa dokonywania wpłat z wykorzystaniem terminali płatniczych została udostępniona przez ING Bank Śląski S.A. w ramach wykonywania obsługi bankowej miejskiego budżetu. Przypominamy, iż w placówkach ING Banku Śląskiego S.A. przy ul. Wolności 205, ul. Wolności 289 i ul. Krakowska 54. nie jest pobierana prowizja od wpłat dokonywanych na rachunki Miasta Zabrze.  

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: