Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 Nasze motto

"Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie"

Thomas Alva Edison

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) powstało z odpowiedzi na potrzebę stworzenia jednostki służącej promocji współpracy nauki, biznesu i samorządu. Fundamentalnym założeniem aktywności rynkowej Centrum jest takie ukierunkowanie kapitału intelektualnego Politechniki Śląskiej, aby Uczelnia mogła być znaczącym ośrodkiem transferu wiedzy i rozwoju innowacji.

 

„Przez innowacyjność gospodarki należy rozumieć zdolność i motywację przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjność oznacza również doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzenie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji”

(„Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”, MG, W-wa 2006).

Wzrost innowacyjności jest obecnie kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy Polski. Stąd potrzeba tworzenia jednostek wspierających działania w tym kierunku.

Głównym celem funkcjonowania Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) jest łączenie Nauki i Biznesu. Zespół Centrum jest przekonany, iż obie strony są w stanie świetnie się dogadać i współpracować dla obustronnych korzyści, potrzebują jedynie pewnego rodzaju mediatora. Transfer technologii to dość skomplikowany i pracochłonny proces, ale jednocześnie przynoszący wiele korzyści dla zainteresowanych stron.

Obszar współpracy między ZCRP i CITT:

 • Opinii o innowacyjności w celu aplikowania o środki z funduszy strukturalnych na wdrożenie innowacji
 • Opinii o nowej technologii w sytuacji ubioegania się o kredyt a następnie premię techologiczną
 • Niezależna opinia na temat technologii
 • Organizacja profesjonalnego kursu, szkoleń, warsztatów dla pracowników firmy
 • Audyt technologiczny lub audyt innowacji
 • Zakup lub rozwój technologii
 • Zlecenia specjalistycznych badań z wykorzystaniem aparatury badawczej Politechniki Śląskiej
 • Doradztwa w doborze źródeł finansowania
 • Współpraca w oparciu o konsorcja naukowo-przemysłowe
 • Aplikowanie o środki zewnętrzne z Regionalnych oraz Strukturalnych Programów Operacyjnych
 • Wykonanie ekspertyzy przemysłowej
 • Opinia specjalisty z branży
 • Kontaktu z naukowacami w celu podjęcia wspólnych działań, lub porady eksperckiej
 • Aplikowania o środki zewnętrzne wspólnie z Uczelnią
 • Studentów w celu realizacji praktyk, staży
 • Określone oferty technologicznej Politechniki Śląskiej
 • Określonej oferty badawczej Politechniki Śląskiej
 • Inne zapytania z zakresu rozwoju firmy, rozwoju produktów
 • Chęci nawiązywania kontraktu z uczelnią
 • Chęci zawarcia porozumienia, umowy o współpracę z uczelnią
 • Otwartości na bezpłatne spotkanie z pracownikiem CITT na terenie firmy w celu omówienia pól możliwej współpracy
 • Inne zapytania dotyczące współpracy z Uczelnią

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: