Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Sadzenie drzew na zrekultywowanych terenach

06.10.2014
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

Obszar zlokalizowany przy ul. Bytomskiej i ul. Hagera to jeden z 10 terenów zmieniających oblicze dzięki realizacji projektu pn."Rekultywacja terenu w rejonie rzeki Bytomki". 6 października zorganizowane zostało sadzenie drzew.


 

Na zrekultywowanym terenie zasadzono 731 drzew i 733 krzewów.  Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza podkreśliła, że dzięki rekultywacji ponad 180 hektarów terenów zdegradowanych mieszkańcy zyskają kolejne przestrzenie do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. Kilkanaście drzew i krzewów symbolicznie posadzili przedstawiciele samorządu, wykonawcy, przybyli goście oraz młodzież. W spotkaniu udział wzięli m.in. ks. Vladislav Volny, Biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego, ks. Roland Dawid Manowski-Słomka, z Rzymsko Katolickiego Kościoła w Stonawie, Magdalena Holeksova, przewodnicząca Polsko-Czeskiej Izby Handlowej, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta, Katarzyna Dzióba, zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Gabriela Pudlo-Chojnacka, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Gerd Piernikarczyk, radny Rady Miasta, przedstawiciele Rad Dzielni Biskupice i Centrum Północ, młodzież z Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów. Wykonawcą prac jest czeska firma AWT REKULTIVACE A.S. Kwota inwestycji wynosi 7 759 445,82 zł. Zakres prac wykonywanych w ramach umowy:
- oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów,
- wykoszenie terenu i rekultywacja zieleni,
- makroniwelacja terenu,
- wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych,
- wykonanie zadrzewień i zakrzewień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: